Enkeltfag 5 ECTS

Anvendt miljøkemisk analyseteknik

Overordnede kursusmål

Formålet med kurset er at give studerende som har planer om at lave et eksamensprojekt i laboratoriet eller i felt nødvendig forståelse for laboratoriearbejde og analytisk kemi. Kurset vil også give kundskaber som kan bruges til at forstå og evaluere kemiske analyser/data.

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare grundlæggende principper for miljøkemiske analytiske metoder (f. eks. titrering, spektrofotometri, kromatografi, spektroskopi)
  • Udpege en passende analyse teknik for et specifikt stof i en miljømatrice
  • Udpege en passende analyse teknik for en specifik miljømatrice
  • Udpege en passende teknik for prøveudtagning og håndtering af prøver
  • Anvende grundlæggende kvalitets kontrol for kemiske analyser og laboratoriearbejde og forklare dets betydning
  • Planlægning og gennemførsel af laboratoriearbejde, inklusive analyse og fortolkning af data.
  • Gengive simple metoder for fejlsøgning
  • Organisere forelæsninger
  • Give konstruktiv kritik på eget og andres arbejde
  • Minimere fejlkilder (random error, systematic error, confounding factors etc.)

Kursusindhold

Strategi og planlægning af afprøvning af en analysemetode, derunder prøvetagning, prøvebehandling og dataevaluering. Metoder for kemisk analyse af miljøparametre, pålidelighed, kvalitetssikkring.

Anbefalede forudsætninger

12102, Grundlæggende miljøkemisk viden, uorganisk og organisk kemi

Undervisningsform

Forelæsninger, laboratoriearbejde, prøveudtagning i felten, korte rapporter og mundtlig fremlæggelse

Fakultet

Bemærkninger

Kurset er ønskelig forudsætning for alle studerende, som ønsker at udføre et eksperimentelt orienteret eksamensprojekt på DTU Sustain.

Pladsbegrænsning

Minimum 10, Maksimum: 24.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12231
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 32
Semester slut Uge 34
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding