Enkeltfag 5 ECTS

Mikro- og Nanosensorer

Overordnede kursusmål

Målet med denne Ph.d. sommerskole er at give dig overblik over state-of-the-art markør-frie mikro- og nanosensorer så som elektrokemiske sensorer, Raman og SERS og hands-on erfaring med sensorfremstilling, overfladefunktionalisering og sensoranvendelser.

See course description in English

Læringsmål

  • fremstille en mikro- og nanosensor.
  • funktionalisere mikro- og nanosensorer.
  • diskutere muligheder indenfor mikro- og nanosensorer i drug delivery og det biomedicinske område.
  • evaluere styrker og svagheder ved de forskellige teknologier.
  • forstå behovene fra industrien når markør-frie sensorteknologier skal vælges og designes.
  • planlægge og afprøve essentielle trin i udvikling af sensorer – fra fremstilling til karakterisering.
  • præsentere egne resultater i form af poster og videnskabelige seminarer.
  • deltage aktivt i videnskabelige seminarer ved at indgå i diskussioner og stille spørgsmål.

Kursusindhold

Markør-frie mikro- og nanosensorer er lovende teknikker til for eksempel diagnostik og miljøkontrol. Sensorerne kan potentielt blive meget små, simple og billige, idet de ikke kræver tidskrævende behandling med eksempelvis fluorescerende markører og klodset stort udlæsningsudstyr. Nogle gange er det dog kompliceret at forstå begrænsningerne og mulighederne for de forskellige teknikker, både hvad angår fremstilling og anvendelser.

Vi vil kombinere foredrag om sensor-principper og overfladekemi med hands-on laboratoriearbejde. Du vil have mulighed for: 1) fremstille sensorer 2) funktionalisere sensorer med probe molekyler og 3) anvende sensorerne til bl.a. miljøovervågning og diagnostik. Sensoreksperimenterne vil blive baseret på kommercielle instrumenter såvel som forskningssystemer udviklet ved DTU Sundhedstekonologi. Inden kurset vil du blive bedt om at forberede en poster om din egen forskning. Du vil præsentere posteren på kurset og vil blive bedt om at relatere din egen forskning til kursets emner. Du vil modtage introduktionsmateriale om mikro/nanofabrikation og markør-frie sensorprincipper, som vi forventer, at du har læst inden kursusstart. Det eksperimentelle arbejde vil blive udført i grupper, og vi vil lade de forskellige sensorer ’konkurrere’ mod hinanden for at finde fordele og ulemper ved de forskellige sensorer. Ved sommerskolens afslutning vil vi i fællesskab have skabt et overblik over styrker og svagheder ved de forskellige sensorer. Kom og vær med til denne udfordrende opgave!

Kurset er forbeholdt ph.d.-studerende.

Anbefalede forudsætninger

Basal viden om mikrofabrikation og overfladekemi

Undervisningsform

Foredrag, øvelser, diskussioner i grupper og i plenum og projektarbejde. Du skal tage aktiv del i foredrag, projektarbejde og øvelser. Du forventes endvidere at præsentere dit eget forskningsarbejde samt resultaterne fra projektarbejdet.

Pladsbegrænsning

Minimum 12, Maksimum: 25.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Sundhedsteknologi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 22403
Kursustype Ph.d.
Semesterstart Uge 32
Semester slut Uge 34
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

10.600,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding