Enkeltfag 10 ECTS

Medicinske billedsystemer

Overordnede kursusmål

Kursets mål er at give en grundig indføring i moderne diagnostiske systemer, som anvendes på hospitaler. Der gives en grundig introduktion til de primære billedsystemer som ultralyd, røntgen, computertomografi (CT) og MR. Desuden vil visse aspekter af PET, PET/CT, PET/MR og SPECT skanning blive nævnt. Ved en gennemgang af systemerne opnås en forståelse af fysikken bag deres virkemåde, og hvordan signal- og billedbehandling indgår i systemerne. Under kurset laves en række øvelser. Der laves to projekter med rapportaflevering om to forskellige billedsystemer.

See course description in English

Læringsmål

  • forklare den fysiske interaktionsmekanisme i ultralyd, røntgen, CT, MR, SPECT og PET skanning.
  • forklare signalbehandlingen involveret i at lave ultralydsbillede.
  • forklare signalbehandlingsmetoder for estimering af blodets hastighed ved hjælp af ultralyd.
  • forklare tilbageprojektionsalgoritmer anvendt til CT, MR og PET scanning.
  • skrive programmer i Matlab som implementerer signalbehandlingsmetoder og estimatorer til medicinsk billeddannelse.
  • skrive rapporter som beskriver kvantitative resultater opnået med Matlab.
  • forstå videnskabelige artikler om medicinsk billeddannelse og implementere signalbehandlingsalgoritmer fra litteraturen.
  • give en kvantitativ evaluering af signal- og billedbehandlingsalgoritmers ydelse og nøjagtighed.
  • skrive en videnskabelig rapport, som forklarer virkemåden af signalbehandlingsalgoritmer implementeret i Matlab og kvantificere deres ydelse.
  • identificere anatomiske strukturer i kliniske billeder.

Kursusindhold

Fysikken bag ultralydskanning. Billeddannelse i ultralydsystemer. Signalbehandlingen for blodhastighedsestimation med ultralyd (Doppler systemer). Røntgenfysik og billeddannelsen. CT scanning og rekonstruktion. MR scanning og rekonstruktion. PET, PET/CT, PET/MR og SPECT skanning. Matlab øvelser. Implementering af signalbehandlingen for valgt billedsystem. Udarbejdelse af rapporter.

Anbefalede forudsætninger

31540/22481/31658/31610/31561/22052/02451, Kurser i digital signalbehandling og medikoteknik

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser, projektarbejde og udarbejdelse af 2 rapporter.

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 5.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sundhedsteknologi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 22485
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 13-17, tors 8-12
Pris

15.000,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding