Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Medicinske billedsystemer

Overordnede kursusmål

Kursets mål er at give en grundig indføring i moderne diagnostiske systemer, som anvendes på hospitaler. Der gives en grundig introduktion til de primære billedsystemer som ultralyd, røntgen, computer tomografi (CT) og MR. Desuden vil visse aspekter af PET, PET/CT, PET/MR og SPECT skanning blive nævnt. Ved en gennemgang af systemerne opnås en forståelse af fysikken bag deres virkemåde, og hvordan signal- og billedbehandling indgår i systemerne. Under kurset laves en række øvelser. Der laves to projekter med rapportaflevering om to forskellige billedsystemer.

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare den fysiske interaktionsmekanisme i ultralyd, Røntgen, CT, MR, SPECT og PET skanning.
  • Forklare signalbehandlingen involveret i at lave ultralydsbillede.
  • Forklare signalbehandlingsmetoder for estimering af blodets hastighed ved hjælp af ultralyd
  • Forklare tilbageprojektionsalgoritmer anvendt til CT, MR og PET scanning.
  • Skrive programmer i Matlab som implementerer signalbehandlingsmetoder og estimatorer til medicinsk billeddannelse
  • Skrive rapporter som beskriver kvantitative resultater opnået med Matlab
  • Forstå videnskabelige artikler om medicinsk billeddannelse og implementerer signalbehandlingsalgoritmer fra litteraturen
  • Give en kvantitativ evaluering af signal- og billedbehandlingsalgoritmers ydelse og nøjagtighed
  • Skrive en videnskabelig rapport, som forklarer virkemåden af signalbehandlingsalgoritmer implementeret i Matlab og kvantificere deres ydelse
  • Identificere anatomiske strukturer i kliniske billeder

Kursusindhold

Fysikken bag ultralydskanning. Billeddannelse i ultralydsystemer. Signalbehandlingen for blodhastighedsestimation med ultralyd (Doppler systemer). Røntgenfysik og billeddannelsen. CT scanning og rekonstruktion. MR scanning og rekonstruktion. PET, PET/CT, PET/MR og SPECT skanning. Matlab øvelser. Implementering af signalbehandlingen for valgt billedsystem. Udarbejdelse af rapporter.

Anbefalede forudsætninger

31540/22481/31658/31610/31561/22052/02451, Kurser i digital signalbehandling og medikoteknik

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser, projektarbejde og udarbejdelse af 2 rapporter.

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 5.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Sundhedsteknologi

Kursus ID 22485
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 13-17, tors 8-12
Pris

15.000,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding