Enkeltfag 5 ECTS

Indledende medicinsk billeddannelse

Overordnede kursusmål

At forstå og kunne anvende de fysiske principper, som ligger bag de vigtigste medicinske billeddannende modaliteter, der bruges på hospitaler. Dette opnås gennem selvstudium med blandt andet interaktivt undervisningsmateriale (e-læring), interaktive forelæsninger og projektdrevet gruppearbejde.

See course description in English

Læringsmål

 • forstå og bruge de basale fysiske principper og optageteknikker for medicinsk diagnostisk ultralyd.
 • erkende og anvende de basale aspekter ved MRI.
 • forstå og anvende de fysiske principper ved røntgen-billeddannelse.
 • forstå og anvende de fysiske principper og rekonstruktion ved CT billeddannelse.
 • erkende og anvende de basale fysiske principper for PET eller SPECT.
 • forklare forskellene i den udsendte energis vekselvirkning med vævet for de forskellige billeddannende modaliteter.
 • behandle og arbejde med metrisk 3D data (helst i MATLAB).
 • producere enkle makroskopisk billeder af væv.
 • evaluere og give konstruktiv kritik af eget og andres arbejde.
 • planlægge og gennemføre projektarbejde (herunder laboratorieforsøg) gruppevis.
 • skrive en rapport der opfylder de grundlæggende krav til videnskabelig formidling inden for medicinsk billeddannelse.

Kursusindhold

Medicinsk billeddannelse til visualisering af struktur og funktion i kroppens organer: ultralyd, røntgenstråling, (skyggebilleder og tomografiske billeder (CT)), magnetisk resonansbilleddannelse (MRI) såvel som positron-emissions-tomografi (PET) eller single photon emission computer tomography (SPECT). Behovet for at lære de fysiske principper for ovenstående teknikker drives af projektet, som sigter mod at bestemme det biologiske væv i en ukendt boks, ved brug af de billeddannede modaliteter.

Anbefalede forudsætninger

Fysiologi og anatomi. Godt kendskab til MATLAB er essentielt. Grundlæggende kendskab til kernefysik.

Undervisningsform

Interaktive forelæsninger, kliniske målinger på DTU og hospitaler, computerøvelser, projektarbejde. Kurset kræver, at deltagerne er rutinerede i brugen af MATLAB.

Bemærkninger

Bachelorstuderende på Medicin og Teknologi har førsteprioritet. Se venligst kursets hjemmeside angående engelsksproget version.

E-learning anvendes i form af podcast forelæsninger, peer review, online interaktivitet integreret i lærebogsmaterialet (interaktive quizzer og grafik) og web-baserede værktøjer.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sundhedsteknologi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 22481
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding