Enkeltfag 5 ECTS

Magnetisk resonans i medicinsk billeddannelse

Overordnede kursusmål

Deltagerne opnår med kurset en tilstrækkelig indsigt i generelle aspekter af MR-skanning til at vælge metoder selvstændigt og foretage dataanalyse. Dette inkluderer viden om sikkerhed, centrale MR begreber, matematisk formalisme, metodologi og instrumentering som er relevante for en bred vifte af MR-skanningsmetoder. Endvidere undervises i specifikke, hyppigt anvendte kliniske teknikker (relaksationstidsvægtning, MR-angiografi og diffusionsvægtning) samt artefakter af relevans for disse. Endelig får deltagerne indsigt i mere specielle teknikker som spektroskopi og funktionel MR (fMRI), der er centrale i MR-forskning, og baserer sig på bredt anvendte analysemetoder.

See course description in English

Læringsmål

 • redegøre for centrale sekvenser og begreber af relevans for MR-skanning samt forstå og forholde sig til teknisk og radiologisk MR-litteratur.
 • betjene MR-skanner under hensyntagen til MR sikkerhedsmæssige aspekter.
 • genkende vægtningen i typiske MR billeder, og gøre rede for den fysiologiske betydning af kontrasten.
 • karakterisere MR systemkomponenter og redegøre for deres specifikationers praktiske betydning.
 • vælge teknikker og parametre til optagelse af billeder med varierende relaksationstidsvægtning samt redegøre for relaksationstiders og kontraststoffers fundamentale og kliniske betydning.
 • gennemføre relaksationstidsbestemmelse i praksis med redegørelse for fejlkilder.
 • redegøre for artefakter og k-rums repræsentation for hyppigt anvendte MR billeddannelsestekniker som multi-slice/multi-echo sekvenser og single-shot teknikker.
 • vælge passende saturationsteknikker til undertrykkelse af signal fra væv med specifik relaksationstid, kemisk struktur eller placering.
 • vælge måleteknikker og analysemetoder til bestemmelse af parametre, der kendetegner vandmolekylers dynamik samt redegøre for flow- og diffusionsvægtnings fundamentale og kliniske betydning.
 • foretage metabolisk karakteristik og analyse med MR-teknikker.
 • redegøre for kontrastmekanismer og metoder anvendt ved funktionel billeddannelse.

Kursusindhold

Sekvenser og kontrastparametre, kliniske anvendelser, billedtolkning og artefakter, paramagnetiske konstraststoffer, proton spektroskopi, flow- og diffusionsvægtning, MR hardware, billeddannelse, MR-sikkerhed, teknologiske trends.

E-learning indgår i form af en online forudsætningsquiz, og simulering af magnetisk resonans fænomener.

Anbefalede forudsætninger

22485, MR-kendskab svarende til noter på http://www.drcmr.dk/Intro.pdf forudsættes (til og med k-rum) og den tilsvarende matematiske formalisme dækket i kursus 22485.

En forudsætningsquiz er lagt på kursushjemmesiden mhp repetition inden kurset, og for at give studerende uden forudsætningsfag indtryk af hvad de bliver nødt til at læse op inden kursusstart.

Begrænset programmeringserfaring forudsættes, f.eks. Matlab.

Undervisningsform

Forelæsninger samt øvelser ved skanner og i databar. Også traditionelle regneøvelser indgår. Deltagerne bidrager til undervisningen med fremlæggelse af udvalgte emner indenfor pensum.

Fakultet

Bemærkninger

Kurset henvender sig til studerende, der har interesse i at arbejde klinisk eller forskningsmæssigt med MR-skanning, eller har behov for at forholde sig til MR i relation til andre teknikker. Det er en anbefalet forudsætning for DTU’s avancerede MR kursus, 22507.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sundhedsteknologi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 22506
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding