Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Human fysiologi

Overordnede kursusmål

Indføring i den humane anatomi og fysiologi som baggrund for forståelsen af samspillet mellem biologiske og biokemiske processer i organismen. Denne viden er af betydning i relation til levnedsmiddel- og medicinalindustrien, eksempelvis ved arbejde på laboratorier i medicinalindustrien og på hospitaler samt ved kommunikation med medicinere og andet sundhedsuddannet personale.

See course description in English

Læringsmål

  • Bruge medicinsk terminologi og beskrive elementær anatomi.
  • Beskrive grundlæggende cellefysiologi.
  • Diskutere nervesystemet og hvordan det er med til at styre kroppens funktioner.
  • Forklare muskelsystemets opbygning og sammenspillet med nervesystemet.
  • Beskrive stofskifte og energiomsætning.
  • Forklare kredsløbet og hjerte-karsystemets opbygning og regulering.
  • Diskutere respirationssystemet og samspillet med kredsløbet.
  • Gengive fordøjelseskanalens anatomi og diskutere fordøjelsesprocesser og reguleringsmekanismer.
  • Forklare nyrefunktion og regulering af kroppens væskesammensætning.
  • Diskutere hormonsystemer, og forklare hormoners kemi og virkningsmekanismer.

Kursusindhold

Medicinsk terminologi og elementær anatomi. Almen cellefysiologi: cellens struktur og funktion, intercellulær kommunikation, transport gennem cellemembraner, membranpotential. Nervesystemet: nerveimpulsens dannelse, udbredelse og overførsel (neurotransmission), sansereceptorer. Muskelsystemet: kontraktionsmekanisme, energiproduktion i muskelceller, impulsoverførsel mellem nerver og muskler (neuromuskulær transmission). Stofskifte og energiomsætning: netto stofskifte, stofbalance, anaboliske og kataboliske processer, standard stofskifte, omsætning af legemsfremmede stoffer (etanol), temperaturregulering, feber. Kredsløbet: blodet, hjertet, karsystemet, blodtryksregulering. Respiration: lungerne, vejrtrækningen og dennes regulering, gastransport mellem lunger og væv, blodets buffere. Fordøjelseskanalen: anatomi og histologi, fordøjelsesprocesser, nervøse og hormonale reguleringsmekanismer, motorik, fordøjelsessekreter fra spytkirtler, mavesæk, tarm og bugspytkirtel, fordøjelse og absorption af kulhydrater, protein, fedtstoffer, vand og elektrolytter, leverfunktion (herunder galdedannelse), appetitregulering, fedme. Endokrinologi: hormonsystemer, hormonernes kemi, syntese, omsætning og virkningsmekanisme, hormonproducerende kirtler, forplantningsfysiologi. Calciumstofskiftets hormonale regulering. Blodsukkerregulering. Nyrefunktion, vand og saltstofskifte: legemsvæskernes sammensætning og regulering, urinens produktion, koncentreringsmekanismen, neutralitetsregulering.

Anbefalede forudsætninger

27002/27022, Indsigt og interesse i biovidenskab, organisk kemi og biokemi ønskeligt.

Undervisningsform

Forelæsninger (40%), opgaveløsning (50%) og demonstrationer (10%).

Bemærkninger

Lærebog: Jørgen Warberg & Andreas Kjær “Humanbiologi – en grundbog” 1. udgave. Polyteknisk Forlag 2016.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Sundhedsteknologi

Kursus ID 22208
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding