Enkeltfag 5 ECTS

Biofotonik

Overordnede kursusmål

Optiske metoder og instrumentering baseret på lys, der interagerer med væv, har vist sig som slagkraftige metoder inden for biomedicinsk diagnostik, og anvendes bredt til at undersøge vævsfunktion og patologier sammen med terapi (behandling). Formålet med skolen “Biophotonics” er at tilbyde ph.d.-uddannelse på det højeste internationale niveau inden for disse områder.
Biophotonics-skolen dækker følgende hovedområder:
– lasere og deres anvendelser inden for biomedicin/biofotonik
– vævsoptik og diffus optik
– optisk manipulation og dets anvendelser i biofotonik
– ikke-lineær mikroskopi og light-sheet mikroskopi
– fotoakustisk billeddannelse
– molekylær billeddannelse baseret på optiske metoder
– optisk kohærenstomografi og optiske koherentdomæne metoder i biomedicin.

På sommerskolen vil inviterede eksperter på internationalt niveau give præsentationer, der gennemgår disse områder (4 forelæsninger pr. emne). Desuden har deltagerne på sommerskolen også mulighed for at præsentere deres aktuelle forskning på postersessioner (obligatorisk).

See course description in English

Læringsmål

  • give overblik over felterne biofotonik, biomedicinsk optik, vævsoptik, de vigtigste billeddannende metoder og kontrastmekanismer samt lyskilder.
  • sammenfatte biologiske, life science, og kliniske anvendelser af optiske metoder.
  • forklare grundlæggende begreber inden for forståelse af vævsoptik, diffusionsoptik og spektroskopi.
  • forklare grundlæggende principper inden for optisk billeddannende metoder, herunder optisk kohærenstomografi, foto-akustik, mikroskopi og ulineær mikroskopi, samt molekylær billeddannelse.
  • forklare grundlæggende principper inden for optisk manipulation.
  • forklare grundlæggende principper inden for avancerede lyskilder anvendt inden biofotonik og life science.
  • formidle egne videnskabelige resultater til kollegaer (medstuderende).
  • analysere relevante problemstillinger (life science/biologisk/klinisk problemstilling), og derved være i stand til at optimere metodevalg.
  • relatere egen forskning i kontekst af det samlede felt gennem diskussioner med andre studerende og de deltagende undervisere.
  • syntetisere den samlede viden og inddrage dette i eget forskningsprojekt.

Kursusindhold

Kurset afholdes hvert andet år, ulige år (juni), 1 uges varighed på et eksternt konferencecenter. Dertil skal lægges forberedelse af pensumliste samt poster. Se mere på www.biop.dk.

Anbefalede forudsætninger

Viden inden for spektroskopi, kemi, biologi, life sciences eller kliniske anvendelser vil være en fordel. Grundlæggende viden inden for optik, lasere og biomedicinsk optik.

Undervisningsform

Sommerskole af en uges varighed med forelæsninger, posterpræsentation og gruppearbejde. Det forudsættes, at pensum er læst forud for deltagelse (litteraturstudie på 1 uge) og at egen posterpræsentation forberedes (1 uge). Arbejdsbelastningen udgør således 3 ugers studietid svarende til 3 ECTS point.
Deltageren kan derudover vælge at aflevere en præsentation efter sommerskolen, om et valgfrit emne indenfor sommerskolens pensum, for at opnå 2 ekstra ECTS point.

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 40, Maksimum: 70.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Sundhedsteknologi

Sted

DTU Other Campus

Kursus ID 22513
Kursustype Ph.d.
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

10.600,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding