Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Telemåling

Overordnede kursusmål

Radar- og radiometersystemer anvendes fra satellitter og fly til måling og overvågning af Jordens overflade, herunder landjorden, oceanerne, og atmosfæren. Dette kaldes telemåling eller jordobservation og udgør en helt afgørende del af overvågningen af Jordens miljø og klima.

Det overordnede mål med kurset er at give de studerende en indføring i de radar- og radiometerteknikker og -systemer, der anvendes til telemåling, med vægt på at beskrive deres virkemåde, samt i disse teknikkers anvendelse i måling og overvågning af egenskaber ved Jordens overflade, herunder også at få kendskab til de nødvendige databehandlingsteknikker.

See course description in English

Læringsmål

 • analysere elektromagnetiske bølgers interaktion med overflade- og volumenspredere
 • analysere syntetisk apertur radar (SAR) teknikken og diskutere anvendelser heraf
 • analysere polarimetrisk SAR teknikken og diskutere anvendelser heraf
 • analysere interferometrisk SAR teknikken og diskutere anvendelser heraf
 • beskrive polarimetrisk SAR interferometriteknikken
 • analysere radarhøjdemåler og vindskatterometerteknikkerne og diskutere deres oceanografiske anvendelser
 • analysere og sammenligne mikobølgeradiometerteknikker
 • diskutere anvendelser af mikrobølgeradiometre herunder til bestemmelse af saltholdighed og jordfugtighed og overvågning af havis
 • implementere en databehandlingsmetode og fortolke resultaterne af den
 • planlægge og gennemføre projektarbejde
 • udarbejde en teknisk rapport.

Kursusindhold

Kurset omfatter gennemgang og eksempler på anvendelser af sensorer som: Side looking radar, syntetisk apertur radar (SAR), radarhøjdemåler, vindskatterometer, og radiometer. Anvendelserne ligger i det væsentlige inden for disciplinerne: Oceanografi inkl. havforurening, glaciologi inkl. havis, kortlægning samt skov- og landbrug. Kurset indeholder for hver af de nævnte sensorer en gennemgang af teknikken og de relevante anvendelser med eksempler, og desuden en diskussion af de databehandlings- og fortolkningsmetoder, der er nødvendige.

Undervisningen er direkte relateret til den telemålingsforskning der gennem 30 år er opbygget ved DTU Space.

Anbefalede forudsætninger

Elektromagnetiske bølger, polarisation. Kendskab til programmering, gerne MATLAB.

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppearbejde og projektarbejde.

Fakultet

Bemærkninger

Kurset har nær sammenhæng med 30340 Radar- og Radiometersystemer.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 40.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Space

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 30350
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17, fre 8-12
Pris

15.000,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding