Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Radar- og radiometersystemer

Overordnede kursusmål

Faget er et systemfag, hvor der gås i dybden med 2 vigtige mikrobølgesensorer (radar- og radiometersystemer) som anvendes til telemålingsopgaver samt til en række overvågningsopgaver. Der sigtes mod, at den studerende bliver i stand til at foretage en egentlig systemanalyse og et systemdesign af radar- og radiometersystemer til forskellige formål.

See course description in English

Læringsmål

 • diskutere radarligningen og analysere dens konsekvenser
 • beskrive og analysere MTI og Tracking-radar
 • analysere og udvikle pulskompressionsteknik
 • analysere og designe radarsystemer
 • analysere og dimensionere SAR-teknik
 • analysere og dimensionere isradarsystemer
 • diskutere og analysere radiometertyper
 • diskutere billeddannende radiometersystemer
 • analysere og dimensionere radiometersystemer
 • organisere projektarbejde
 • skrive en teknisk rapport.

Kursusindhold

Faget beskriver systemer såsom: Lufthavnsradar, Dopplerradar, vejrradar, fly- og satellitbåren syntetisk apertur radar (SAR) samt isradar, idet den bagvedliggende teori gennemgås og systemernes opbygning beskrives på blokdiagramniveau. På tilsvarende måde finder en indføring i radiometersystemer sted: Hvad er radiometri, radiometerprincipper, billeddannende systemer, polarimetrisk radiometer. Undervisningen er stærkt relateret til den sensorudvikling (f. ex. flybåren SAR og radiometersystemer), som finder sted ved DTU Space.

Anbefalede forudsætninger

31405/30405, Generel viden om elektronik og elektroniske systemer, samt nogen viden om højfrekvens- og mikrobølge teknik. Derudover kendskab til signalanalyse og til programmering, gerne MATLAB.

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppearbejde og projektarbejde.

Fakultet

Bemærkninger

Kurset har nær sammenhæng med 30350 Telemåling.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 40.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Space

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 30340
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 8-12, fre 13-17
Pris

15.000,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding