Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Satellitgeodæsi

Overordnede kursusmål

Nøjagtig kortlægning og overvågning af forandringer i f.eks. jordoverfladens topografi, havniveauet og iskapperne, er afhængig af det globale geodætiske observationssystem GGOS med dets rumbaserede systemer som GNSS og jordobservation.
Dette kursus sigter mod at give et overblik over de rumbaserede teknologier, herunder instrumentering, observationsteknikker, modeller, metoder og tjenester, som anvendes i definition og vedligeholdelse af de geodætiske referencesystemer, ved præcis positionering, samt i kortlægningen af jordens form og tyngdefelt.

See course description in English

Læringsmål

 • Beskrive geodætiske koordinat- og tidssystemer, Kepler-elementer til beskrivelse af satellitters baner og hovedtyper af satellitbaner (GEO, MEO og LEO),
 • Beregne positioner på satellitbaner og transformere mellem koordinatsystemer,
 • Beskrive vigtige baneafvigelser forårsaget af tyngde hhv andre kræfter samt kendetegn ved gentagende baner,
 • Beregne baneafvigelser forårsaget af J2,
 • Forklare beregning af en geodætisk referenceramme baseret på geodætiske rumteknologier som VLBI, SLR og GNSS,
 • Analyse GNSS data med henblik på bestemmelse af kontinentaldrift og andre deformationer,
 • Implementere og anvende konventionelle modeller for atmosfæriske effekter på GNSS-satellitsignaler
 • Vurdere præcision og nøjagtighed af afstandsmåling i satellit-altimetri,
 • Analysere data fra satellitaltimetri i kortlægning af vandstande, havstrømme, landtopografi og ismasser,
 • Forklare principper og kendetegn for satellit-misioner indenfor satellit-gravimetri, samt at
 • Udvikle model over masseændringer ud fra data fra satellit-gravimetri.

Kursusindhold

Kurset har fokus på rum- og satellit-baserede observationer, der anvendes i positionering og definition af de grundlæggende geodætiske referencenet til kortlægning og navigation; hvorledes positioner beregnes og anvendes i bestemmelse af kontinentaldrift og deformationer.

Kurset fokuserer også på satellit-altimetri og dets anvendelse i kortlægning af jordens topografi, ændringer i havniveau, gletschere og iskapper, samt indenfor hydrologi. Endelig fokuserer kurset på satellit-gravimetri, hvorledes disse missioner anvendes i kortlægning af jordens tyngdefelt og i bestemmelse af masse

Øvelserne udføres i Matlab.

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser

Fakultet

Bemærkninger

Kurset anbefales til første semester på ESPE kandidat og forudsættes gennemført på studielinien Kortlægning og Navigation. Kurset forudsættes endvidere gennemført før 30554 Globale Navigationssatellitsystemer.
Kurset omhandler ikke hardware. Kurset indeholder ikke praktisk dataindsamling.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Space

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 30552
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding