Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Globale navigationssatellitsystemer

Overordnede kursusmål

Nøjagtig og pålidelig positionering bliver i stigende grad vigtig indenfor navigation af biler, droner og autonome systemer. Globale satellitbaserede positioneringssystemer spiller en vigtig rolle i sikringen af dette.

Kurset sigter mod at give et grundigt kendskab til globale navigationssatellitsystemer, deres funktioner og til beregning af nøjagtige positioner. Desuden giver kurset de studerende et godt kendskab til de matematiske modeller, der ligger til grund for både kode- og fasebaseret positionsbestemmelse med GNSS (GPS, Galileo eller Glonass), samt integrering af andre navigationssensorer.

See course description in English

Læringsmål

  • forklare betydningen af space-, jord- og bruger segmenter af Global Navigation Satellite Systems
  • forklare komponenterne i GNSS modtagere og det fundamentale for at udføre kode- og fasemåling
  • analysere ‘baseband processing’ algoritmer ved hjælp af en GNSS software modtager
  • formulere en algoritme for positionsestimering ved hjælp af en ikke-lineær mindste kvadraters algoritme (Least Squares)
  • analysere GNSS fejlkilder, som eksempelvis ionosfære fejl, troposfære fejl og multipath
  • anvende filtrerings teknikker i GNSS for mere pålidelig estimering
  • beskrive andre navigationssensorer og strategier for integration med GNSS for at forbedre robusthed og tilgængelighed af løsninger
  • redegør for positionsberegninger vha. relative fasemålinger for præcise applikationer
  • anvende RINEX filformatet til udveksling af GNSS målinger og satellit ephemeride parametre.

Kursusindhold

Kursets udgangspunkt er, at give de nødvendige forudsætninger for anvendelse af metoder til processering af GNSS data indenfor positionering og navigation.

Gennem kursets øvelser implementeres en række rutiner og modeller, der ofte anvendes i praksis. Forelæsningerne gennemgår positioneringsteorien, og de bygges op, så de understøtter øvelserne.

Der arbejdes med følgende elementer: Bestemmelse af positioner fra pseudoafstande og fasemålinger, modellering af urfejl og atmosfærisk påvirkning, bestemmelse af DOP-værdier, transformation af positioner og kovarianser. Endvidere gennemgås eksempler på brugen af Kalman filtrering til GNSS-positionering og udfordringer ved løsning af ambiguities ved fase observationer diskuteres.

Øvelserne udføres i Matlab.

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Space

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 30554
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding