Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Jordobservation for monitorering (EO4Change)

Overordnede kursusmål

Jorden er i forandring, og mange af disse forandringer kan observeres fra satellitter. Efter et grundlæggende overblik over de forskellige observationer der er tilgængelige, samt eksempler på anvendelse, vil de studerende i grupper skulle vælge et fænomen, de gerne vil observere. De skal kortlægge kravene til data (såsom tidslig og rumlig opløsning) og identificere relevante satellitmissioner. De vil herefter arbejde mere i dybeden med dette datasæt og udvikle/implementere/anvende metoder til at monitorere det valgte fænomen. Eksempler på fænomener kunne være: Skovrydning, tørke, oversvømmelser, biologisk aktivitet i havet, havisens udbredelse eller indlandsisens tykkelse. Vi vil især fokusere på data fra EU’s Kopernikus program for jordobservationer (Sentinel-missionerne), men det vil også være muligt at benytte sig af andet data, så som ICESat, MODIS eller Landsat.
I dette kursus vil den studerende få et overblik over mulighederne inden for satellit-baseret jordobservation (Earth Observation, EO) og være i stand til at navigere den støt voksende datamængde, der er frit tilgængeligt fra de mange dataudbydere.

See course description in English

Læringsmål

  • redegøre for de forskellige sensorer af relevans for jord/klima-overvågning, og evt. tekniske udfordringer
  • beskrive de vigtigste usikkerhedskilder
  • anvende korrekte metoder i behandlingen af et specifikt EO datasæt
  • udvælge et relevant EO satellit-datasæt til at studere et givent fænomen og håndtere store datamængder
  • analysere et EO datasæt med det formål at monitorere et givent fænomen på jorden
  • afgøre om et udvalgt fænomen på jorden med succes kan observeres ud fra dette datasæt
  • forsvare og argumentere for de valgte metoder og det valgte datasæt
  • designe et oplæg til operationalisering af observationerne som f.eks Copernicus-tjenesten.

Kursusindhold

• General indsigt i EO
• Case-driven introduktion til specifikke applikationer af EO data
• Introduktion til datahåndtering i Python, f.eks. EO-learn
• Litteratursøgning i forbindelse med algoritme udvælgelse.

Anbefalede forudsætninger

10020/10022/10024/10033/30350/30752, Der forventes et grundlæggende kendskab til programmering, så som Matlab, Python eller lignede.

Undervisningsform

Forlæsninger og databehandling

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Space

Kursus ID 30574
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 22
Semester slut Uge 25
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding