Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Billedanalyse på mikrocomputer

Overordnede kursusmål

Kurset omhandler de basale koncepter og metoder for udvikling og anvendelse af optiske billeddannende systemer, med hovedvægt på hardware (kameraer), interfacing til digitale processeringssystemer samt anvendelse af et kamera til overvågning, navigation, medicinske problemstillinger, industriel kontrol eller i andre sammenhænge.

See course description in English

Læringsmål

  • designe et selvstændigt billedanalysesystem
  • optimere den elektrooptiske enhed
  • søge og udvikle en adækvat algoritme til løsning af måleopgaven
  • udføre en udtømmende sceneanalyse
  • udføre en tilstrækkelig støjanalyse
  • designe og implementere en digital algoritme for analysen
  • designe og skalere basisprocessorenheden til systemet
  • implementere og fejlchecke den valgte metode
  • planlægge, implementere og udføre en verifikation af metoden
  • vurdere den implementerede metode mod alternative løsninger.

Kursusindhold

I løbet af de første 10 uger gennemgås principperne for billeddannelse ved projektion, refleksion og refraktion vha. spejle og linser, samt fysikken for fotoabsorption og elektrontransport i halvledersensorer, med speciel fokus på CCD og APS sensorer. Endvidere vil de studerende blive introduceret til analog og digital processering af elektroniske billedsignalformer og effektiv anvendelse af softwarebiblioteker.

I den sidste del af kurset fokuseres der på anvendelser og indlejring af billeddannende systemer i forskellige sammenhænge, f.eks. anvendelse af algoritmer til objektgenkendelse og klassifikation i visionbaseret navigation, automatisk detektion og genkendelse, med specielt fokus på udvikling af autonome robuste systemer.

Anbefalede forudsætninger

30020/30021, Komplekse tal og funktioner og mikrodatamatsystemer.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser og større afsluttende afløsningsopgave.

Fakultet

Bemærkninger

De første 10 uger gives introduktion til teori i auditoriet.
De sidste 10 uger, overlappende teoridelen, arbejdes med anvendelser i små teams.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 40.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Space

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 30330
Kursustype Kandidat
Pris

15.000,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding