Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Bæredygtig Operations og supply chain management (O&SCM)

Overordnede kursusmål

Kurset beskæftiger sig med de grundlæggende problemstillinger inden for Operations og Supply Chain Management (O&SCM) baseret på en bæredygtighedsdagsorden defineret af rammerne for FN’s bæredygtighedsmål. Kurset giver et bredt indblik i de grundlæggende udfordringer ved O&SCM, og udfolder dermed kompleksiteten i at designe og styre komplekse operationer inden for globale forsyningskæder.

See course description in English

Læringsmål

  • Vurdere motiverne for fokus på bæredygtighed inden for Operations og Supply Chain Management (O&SCM), herunder forbindelsen til FN’s bæredygtighedsmål (SDG’er)
  • Identificere og sammenligne designprincipper for bæredygtigt produktdesign
  • Definere nøglebegreber for bæredygtig produktion og Operations Management (OM)
  • Anvende principper for lean management i sammenhæng med bæredygtighed
  • Diskutere, hvordan services og begrebet ”servitization” muliggør bæredygtighed i produktionssammenhænge
  • Beskrive kernebegreber for forsyningskædens dynamik i sammenhæng med bæredygtighed
  • Evaluere forskellige tilgange til bæredygtige indkøb og leverandørstyring
  • Vurdere kernekoncepter for bæredygtig logistikstyring
  • Diskutere udfordringer og muligheder ved at anvende idéerne omkring ”reverse logistics” i praksis

Kursusindhold

Kurset dækker forskellige aspekter relevante for Operations & Supply Chain Management (O&SCM) set i lyset af ønsket om at skabe bæredygtige løsninger.

Kurset er opbygget omkring følgende tre hovedtemaer (ikke vægtet ens):
1. Bæredygtigt produktdesign
2. Bæredygtig produktion og Operations Management (OM)
3. Bæredygtige forsyningskæder (Supply Chain Management (SCM))

Undervisningsform

Forelæsninger, case-studies, øvelser, projektarbejde og quiz’er

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Management

Kursus ID 42402
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding