Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Bæredygtig operations og supply chain management (O&SCM)

Overordnede kursusmål

Kurset beskæftiger sig med de grundlæggende problemstillinger inden for Operations og Supply Chain Management (O&SCM) baseret på en bæredygtighedsdagsorden defineret af rammerne for FN’s bæredygtighedsmål. Kurset giver et bredt indblik i de grundlæggende udfordringer ved O&SCM, og udfolder dermed kompleksiteten i at designe og styre komplekse operationer inden for globale forsyningskæder.

See course description in English

Læringsmål

  • Vurdere motiverne for fokus på bæredygtighed inden for Operations og Supply Chain Management (O&SCM), herunder forbindelsen til FN’s bæredygtighedsmål (SDG’er)
  • Identificere og sammenligne designprincipper for bæredygtigt produktdesign
  • Definere nøglebegreber for bæredygtig produktion og Operations Management (OM)
  • Anvende principper for lean management i sammenhæng med bæredygtighed
  • Diskutere, hvordan services og begrebet ”servitization” muliggør bæredygtighed i produktionssammenhænge
  • Beskrive kernebegreber for forsyningskædens dynamik i sammenhæng med bæredygtighed
  • Evaluere forskellige tilgange til bæredygtige indkøb og leverandørstyring
  • Vurdere kernekoncepter for bæredygtig logistikstyring
  • Diskutere udfordringer og muligheder ved at anvende idéerne omkring ”reverse logistics” i praksis
  • Identificere, udvælge, vurdere, anvende og kritisere relevant litteratur og data relateret til en videnskabelig problemstilling og fremlægge et sammenhængende argument

Kursusindhold

Kurset dækker forskellige aspekter relevante for Operations & Supply Chain Management (O&SCM) set i lyset af ønsket om at skabe bæredygtige løsninger.

Kurset er opbygget omkring følgende tre hovedtemaer (ikke vægtet ens):
1. Bæredygtigt produktdesign
2. Bæredygtig produktion og Operations Management (OM)
3. Bæredygtige forsyningskæder (Supply Chain Management (SCM))

Desuden vil kurset træne og anvende forskningsmetoder og værktøjer, der er relevante for kandidatstuderende.

Anbefalede forudsætninger

Deltagelse på kurset forudsætter kompetencer svarende til optagelseskravene for kandidatuddannelsen i Industriel Økonomi og Teknologiledelse.

Undervisningsform

Forelæsninger, case-studies, øvelser, projektarbejde og quiz’er

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Management

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 42402
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding