Enkeltfag 5 ECTS

Regulering og styring af kemiske processer

Overordnede kursusmål

Kemiingeniøruddannelsen behandler fortrinsvis den kontinuerlige, stationære driftstilstand for processer – designet med henblik på optimal udnyttelse af ressourcer under hensyntagen til bæredygtighed. Men procesanlæg skal sættes i drift, skifte operationsområde og operere så forstyrrelser påvirker driften minimalt. Regulering omhandler disse situationer. Kurset sigter mod forståelse for samspillet mellem procesdynamik og procesregulering, samt opbygningen og betydningen af automatiske reguleringssystemer. Dette omfatter den underliggende teori samt visse anvendte komponenter. Fortrinsvis behandles PID-regulatoren og dens indstillingsmuligheder. Endvidere er målet at kunne planlægge instrumentering af relativt simple anlæg.

See course description in English

Læringsmål

 • Opstille dynamiske balancer for simple teknisk-kemiske processer
 • Løse begyndelsesværdiproblemer ved anvendelse af passende software
 • Linearisere og indføre afvigelsesvariable i ikke-lineære begyndelsesværdiproblemer
 • Anvende Laplace-transformation ved løsning af lineære differentialligninger
 • Optegne blokdiagrammer for dynamiske processer
 • Beskrive de vigtigste systemtyper og disses karakteristika
 • Benytte metoder til indstilling af PID-regulatorer for simple sløjfer
 • Analysere stabilitet af reguleringssløjfer ved beregning
 • Planlægge instrumentering af simple processer: Vælge og placere målinger og regulatorer
 • Vurdere anvendeligheden af andre reguleringsformer: Feedforward-, forholds- og kaskaderegulering
 • Fremstille og forstå simple PI diagrammer
 • Reflektere over egen læring

Kursusindhold

Dynamiske balanceligninger. Simulering. Linearisering. Afvigelsesvariable. Løsning af lineære differentialligninger ved brug af Laplacetransformation. 1. og 2. ordens systemer, tidskonstanter, forstærkning, oversving, overføringsfunktion. Feedbackregulering: P-, I- og D-regulering. Stabilitet af sløjfer. Andre reguleringsformer: Feedforward-, forholds- og kaskaderegulering. Instrumentering, PI-diagrammer. Eksperimentelt projektarbejde. Rapportskrivning.

Anbefalede forudsætninger

28016/28022/01920/01901/28012

Undervisningsform

Forelæsninger, grupperegning, hjemmeopgaver, databararbejde, projektarbejde, laboratorieøvelser og rapportskrivning

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemiteknik

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 28352
Kursustype Diplomingeniør
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding