Enkeltfag 5 ECTS

Polymerteknologi

Overordnede kursusmål

At sætte deltagerne i stand til at:
a) Forudsige de kemiske og fysiske egenskaber af polymere materialer fra kendskab til deres kemiske struktur.
b) Benytte kemiske og fysiske metoder til karakterisering af polymerer.

See course description in English

Læringsmål

  • Beregne antals- og masse-middelmolvægte for givne fordelinger (Poisson, Flory, …)
  • Redegøre for polymere molekylers statistiske egenskaber
  • Forklare sammenhæng mellem kemisk struktur og krystallinitet
  • Bruge Flory-Huggins model for termodynamik af polymere opløsninger
  • Opstille kriterier for dannelse af polymere netværk (perkolation og grafteori)
  • Forudsige E-modulet for polymere netværk fra antallet og funktionaliteten af krydsbindinger
  • Forklare eksperimentelle metoder til måling af termiske egenskaber (glasovergang mv)
  • Modellere de mekaniske egenskaber af netværk ved store deformationer.
  • Bruge viskoelastiske modeller til beregning af komplekse moduler
  • Beregne polymere smelters viskositet som funktion af molvægt og temperatur

Kursusindhold

Klassifikation af polymerer, struktur og molvægtsfordelinger. Statistisk beskrivelse af polymere molekylers konfigurationer. Polymerers termodynamiske egenskaber, faseligevægte (Flory-Huggins). Måling af molvægtsfordeling. Faste polymerer, glasovergang og delkrystallinske polymerer. Viskoelasticitet, tids-temperatur superposition. Relaksationsmodul og komplekse moduler. Elastomerer og geler. Nedbrydning af polymerer, additiver, blandinger og kompositter.

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Forelæsninger, demonstrationer og en ekskursion. Opgaveløsning i grupper.

Fakultet

Bemærkninger

Fried, Joel R.: Polymer Science and Technology (3rd Edition) 3rd Edition

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemiteknik

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 28213
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding