Enkeltfag 7.5 ECTS

Industriel reaktionsteknik

Overordnede kursusmål

At give deltagerne en grundlæggende og praktisk anvendelig forståelse af industrielt vigtige typer af reaktioner og reaktorer, der anvendes i kemiske og bioteknologiske processer og ved forebyggelse af forurening.

See course description in English

Læringsmål

  • karakterisere faste, partikelformige materialer(størrelse, størrelsesfordeling, form porositet, stuktur o.l.)
  • beregne effektive diffusionskoefficienter i simple strukturer
  • opstille og løse modeller for gas-faststof reaktion under hensyn til stof og energitransport koblet med kemisk reaktion.
  • vurdere strukturmodeller for gas-faststof reaktioner.
  • opstille og løse modeller for reaktion imellem gasser, væske og faststof.
  • redegøre for begrebet forstærkningsfaktor for gas-væske reaktion.
  • analysere og simplificere beskrivelsen af komplicerede reaktionstekniske problemer med henblik på at opstille matematiske modeller.
  • vurdere beregningsresultater for reaktionstekniske problemer i forhold til praktiske anvendelser, herunder kritisk vurdering af modelforudsætninger.

Kursusindhold

Flerfase-reaktioner (gas-væske, gas-faststof, gas-væske-faststof) og flerfase-reaktorer, herunder karakterisering af partikelformige materialer, strømningsforhold og udveksling af stof og energi. Reaktionsteknik ved design af produkter.

Teorien illustreres med praktiske eksempler fra den kemiske, den bioteknologiske, den farmaceutiske og den energikonverterende industri, f.eks. produktion af kalcineret kalk og cement, forbrænding og forgasning af brændsler, rensning af røggas, heterogen katalyse i fluid bed, reaktion og produktoprensning ved produktion af lægemidler, fermentering, kemisk reaktionsteknik ved design af avancerede malingstyper, etc. I løbet af kurset arbejder de studerende i hold om at løse praktisk rettede, reaktionstekniske designopgaver.

Anbefalede forudsætninger

28240/28341/28140, Et introducerende kursus i reaktionsteknik, erfaring med numerisk løsning af matematiske modeller, f.eks. svarende til 1 p. kursus i Fortran/Matlab

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning, hjemme- og kursusopgaver, ekskursioner.

Fakultet

Bemærkninger

Notemateriale til brug i kurset købes på Institut for Kemiteknik.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemiteknik

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 28443
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage fre 8-12
Pris

11.250,00 kr.

Tilmelding