Enkeltfag 10 ECTS

Organisk kemi 4

Overordnede kursusmål

At give deltagerne et teoretisk og praktisk overblik over anvendelser af organisk kemisk syntese. At introducere deltagerne til fysisk organisk kemi og at uddybe deres forståelse af reaktionsmekanismer, samt en diskussion af metoder for at studere reaktionsmekanismer. At engagere deltagerne i avancerede problemstillinger i organisk syntese og gøre dem fortrolige med moderne syntesestrategi og metodik, herunder syntese af stoffer med betydning for medicinalindustrien. At give deltagerne et overblik over moderne metalorganisk kemi og katalyse.

See course description in English

Læringsmål

  • Foretage konformationsanalyse af cykliske og acykliske organiske forbindelser
  • Redegøre detaljeret for additionsreaktioner til elektrofile alkener
  • Demonstrere kendskab til diastereoselektivitet i reaktioner med cykliske og acykliske substrater
  • Demonstrere kendskab til stereoelektroniske effekter i fragmenterings- og omlejringsreaktioner
  • Foreslå metoder til at undersøge organisk kemiske reaktionsmekanismer
  • Bruge heterocyklisk kemi i synteseplanlægning
  • Demonstrere kendskab til principperne for asymmetrisk syntese
  • Benytte reaktioner katalyseret af overgangsmetaller i synteseplanlægning
  • Planlægge organiske synteser vha. heteroatomholdige reagenser
  • Foretage retrosyntetisk analyse af komplicerede organiske molekyler

Kursusindhold

Molekylstruktur og MO-teori (hybridisering, konjugation, aromaticitet). Hårde/bløde syrer og baser. Pericykliske reaktioner (Diels-Alder, sigmatropomlejringer mv.). Reaktionsmekanismer og fysisk kemi. Retrosyntetisk analyse. Heteroatom-reagenser (P, Si, S, Se, B). Heterocyklisk kemi. Metalorganisk kemi og katalyse. Asymmetrisk syntese. Totalsyntese.

Anbefalede forudsætninger

26433, Organisk kemi 3.

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveregning.

Bemærkninger

Bog:

“Organic Chemistry” Second Edition (Clayden, Greeves, Warren; Oxford University Press, 2012

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 26444
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 13-17, fre 8-12
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding