Enkeltfag 5 ECTS

Koordinationskemi (Uorganisk Kemi 2)

Overordnede kursusmål

At give indsigt i moderne koordinationskemi, både kendskab til teorien bag og til eksperimentelle metoder indenfor området. Kurset vil udvikle en overordnet kemisk forståelse baseret på elektronstruktur og det periodiske system. Der er fokus på samspillet mellem teori og eksperiment.

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare de vigtigste begreber indenfor koordinationskemien og hvordan de relaterer til andre kemiske discipliner.
  • Beskrive bindingsforholdene i overgangsmetalkomplekser ved hjælp af krystalfeltteorien og ligandfelt/molekylorbitalteorien
  • Forklare sammenhængen mellem elektronstruktur og kemiske egenskaber.
  • Redegøre for de termodynamiske forhold for kompleksdannelse udfra stabilitetskonstanter.
  • Redegøre for mekanismer for ligandudskiftingsreaktioner og elektronoverførselsreaktioner.
  • Redegøre for visse organometalliske systemer, deres bindingsforhold og kemi.
  • Fortolke og forklare eksperimentielle observationer vedr. strukturelle, magnetiske, spektrale, termodynamiske og kinetiske egenskaber for overgangsmetalkomplekser.
  • Fortolke struktur, stabilitet og reaktivitet baseret på VSEPR modeller, d-elektron konfigurationer og 18-elektron reglen.
  • Sammenligne og relatere de mange roller, som metalioner har i biologiske systemer og beskrive betydningen af metaller i medicin.
  • Vurdere brugbarheden af specifikke koordinationskomplekser til bestemte formål.

Kursusindhold

Der gives en indføring i koordinationskemiens koncepter, herunder nomenklatur, hård-blød-syre-base-teorien, isomeri, krystalfeltteorien, ligandfelt- og molekylorbitalteorien. På basis heraf forklares overgangsmetalkompleksers strukturelle, magnetiske, spektrale, termodynamiske og reaktionskinetiske egenskaber. Kemien af udvalgte overgangsmetaller samt koordinationskemiens organometalliske, katalytiske og biouorganiske aspekter behandles.

Anbefalede forudsætninger

26000/26001/26171/26006/26173/26001

Undervisningsform

Forelæsninger; gennemgang af eksempler og øvelsesopgaver.

Bemærkninger

Af betydning for fagområder, hvor metalioners kemi spiller en rolle, f.eks. biokemi, katalyse, analytisk kemi og miljølære.

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 26124
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding