Enkeltfag 5 ECTS

Fysisk Kemi 3

Overordnede kursusmål

At give deltagerne en indføring i teorien for stoftransport, kinetisk gasteori og kemisk reaktionsdynamik. Endvidere at give en indføring i teorien for energitilstandene knyttet til molekylers translations, rotations og vibrationsbevægelser, samt atomkerners og elektroners spin, som grundlag for forskellige spektroskopiske teknikker og statistisk termodynamik.

See course description in English

Læringsmål

  • Definere transportkoefficienter til beskrivelse af ikke-ligevægts fænomener i termodynamiske systemer og gennemføre beregninger med disse.
  • Redegøre for den kinetiske gasteori for ideale gasser.
  • Gennemføre beregninger af transportkoefficienter i ideale gasser.
  • Gennemføre reaktionkinetiske beregninger på simple og komplekse kemiske reaktioner.
  • Forklare den kvantemekaniske baggrund for eksistensen af spektra med veldefinerede spektrallinier.
  • Redegøre for vekselvirkningen mellem elektromagnetiske felter og molekyler
  • Bestemme molekylers struktur og egenskaber ud fra spektroskopi.
  • Redegøre for baggrunden for MW, IR, UV og NMR spektroskopi.

Kursusindhold

Stoftransport, diffusion og elektrolytisk ledningsevne. Kinetisk gasteori. Emner fra reaktionskinetik, herunder adsorption og heterogen katalyse. Introduktion til atomar beskrivelse af kemiske reaktioner. Vekselvirkningen mellem elektromagnetisk stråling og molekyler, kvantisering af molekylers energi, Schrödingerligningen, spektroskopi med mikrobølge (MW), infrarød (IR) og ultraviolet (UV) stråling, Raman spektroskopi samt kernemagnetisk (NMR)- og elektron spin (ESR) resonans spektroskopi.

Anbefalede forudsætninger

01005/26222/01906/28012/28322, Fysisk kemi og obligatorisk matematik.

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning, hjemmeopgaver

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 26231
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage ons 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding