Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Stålkonstruktioner

Overordnede kursusmål

At sætte de studerende i stand til at udforme og beregne elementære konstruktionselementer og samlinger i stålkonstruktioner.

See course description in English

Læringsmål

  • Redegøre for de materialemæssige og mekaniske egenskaber der ligger til grund for modeller og beregninger.
  • Redegøre for samling af plader ved svejsning.
  • Redegøre for samling af plader ved boltning.
  • Foretage en tværsnitsanalyse af elementer i stålkonstruktioner.
  • Foretage stabilitetsanalyser af bjælker og søjler.
  • Tage hensyn til lokal foldning af pladedele i bjælker og søjler.
  • Gennemføre analyser og beregninger af elementære boltede og svejste samlinger.
  • Redegøre for elastisk og plastisk analyse af stålkonstruktioner.

Kursusindhold

Materialemæssige og mekaniske egenskaber for stålkonstruktioner. Samling af plader ved svejsning og boltning. Tværsnitsanalyse af elementer i stålkonstruktioner. Stabilitetsanalyser af bjælker og søjler. Lokal foldning af pladedele i bjælker og søjler. Analyser og beregninger af elementære boltede og svejste samlinger. Elastisk og plastisk analyse af stålkonstruktioner.

Anbefalede forudsætninger

11341/41953/11342/41954, Viden om last og sikkerhed for konstruktioner svarende til indholdet i 11311/41956 Betonkonstruktioner.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41957
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding