Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Solvarmeanlæg

Overordnede kursusmål

At sætte deltagerne ind i solvarmeanlægs principielle virkemåde og give dem kendskab til problemerne omkring den praktiske udformning af solfangere og solvarmeanlæg. Dette giver den nødvendige baggrund for at kunne projektere solvarmeanlæg og sammenkoble disse med traditionelle anlæg for varmt brugsvand og rumvarme.

See course description in English

Læringsmål

  • Bestemme solfangeres effektivitet
  • Beregne ydelsen af solfangere ud fra solfangernes effektivitetsudtryk
  • Bestemme varmelagres termiske egenskaber
  • Beregne ydelsen af solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning
  • Redegøre for hvorledes solvarmeanlæg kobles sammen med traditionelle anlæg for varmt brugsvand og rumvarme
  • Optimere større solvarmeanlæg til flerfamilieshuse
  • Vurdere forskelligt udformede solvarmeanlæg til kombineret brugsvandsopvarm-ning og rumopvarmning
  • Redegøre for hvorledes solvarmecentraler udformes
  • Vurdere energibesparelsen for solvarmeanlæg

Kursusindhold

Opbygningen og virkemåden af solfangere, varmelagre og solvarmeanlæg. Varmebalancer og effektivitetsfaktorer for solfangere. Beregning og prøvning af solfangeres effektivitet. Varmelagres termiske egenskaber. Beregning af temperaturforhold i varmelagre. Beregning og optimering af solvarmeanlæg samt gennemgang af forhold omkring konstruktion og udførelse af disse. Der behandles både individuelle og kollektive solvarmeanlæg inklusive sæsonvarmelagre.

Anbefalede forudsætninger

11121/12601/11738/11937/41452, Viden om grundlæggende varmetransport

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41464
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 8-12, fre 13-17
Pris

15.000,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding