Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Metallurgi, design og fremstilling af støbte komponenter

Overordnede kursusmål

At give deltagerne en forståelse for sammenhængen mellem metallurgi, design og procesteknologi i relation til støbning af metakomponenter. Der er specielt fokus på hvordan design, procesvalg, metallurgi og termiske forhold har indflydelse på støbte komponenters egenskaber.
Deltagerne skal lære grundlæggende metoder til design emner og af støbe lay-outs.
Kurset gennemgår grundlæggende metallurgi i relation til størkning af metaller med henblik på eksperimentel og teoretisk analyse af støbeprocesser. Den metallurgi, der undervises i er grundlæggende og kan anvendes til analyse af alle andre processer hvor mikrostrukturer og egensakber dannes under størkning, herunder svejsning og 3D print.

See course description in English

Læringsmål

  • Designe støbte konstruktioner
  • Vælge den korrekte kombination af materiale og proces til fremstilling af støbte komponenter
  • Beskrive hvordan design og støbeproces i fællesskab bestemmer emnets egenskaber
  • Ved hjælp af enkle beregninger analysere de fysiske og kemiske processer der finder sted når metaller størkner
  • Ved hjælp af enkle matematiske modeller analysere de termiske og fysiske processer, der finder sted i metal og form under støbning
  • Udføre enkle analytiske beregninger af varmetransport i støbeprocessen
  • Udføre beregninger af efterfødning og indløbssystemer
  • Analysere støbte emner og beskrive de væsentligste fysiske fænomener, der fører til fejl i støbegodset
  • Anvende procesmodelleringssoftware til at analysere støbeprocesser

Kursusindhold

Forelæsninger: Støbe og svejsemetallurgi – størkning, dannelse af mikrostrukturer og varmebehandling; procesteknik – gennemgang af væsentlige støbeprocesser, beregning af indløb, efterfødning og design af støbe lay-out; Varmetransportteori – simple analytiske løsninger, Chvorinov’s modullov, støbning i permanente forme; design af støbegods – tolerancer, dimensionering, fremstilling af komplekse geometri-er, form- og modelfremstilling.
Øvelser: tager udgangspunkt i forelæsningerne, og giver mulig-hed for at arbejde med nogle grund-læggende problemstillinger i relation til forelæsningerne.

Anbefalede forudsætninger

41650/41659/41661/41681/41683/41686/41784/41704

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppearbejde og øvelser.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41733
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding