Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Konstruktionsbrandteknik

Overordnede kursusmål

At give deltagerne kompetencer til at forstå, udforme og beregne bærende konstruktioner påvirket af fuldt udviklede brande, standard brande og høje temperaturer.

See course description in English

Læringsmål

  • Forstå hvordan brandforløbet påvirker konstruktionens bæreevne
  • Analysere en brandcelle i en bygning
  • Vurdere en designbrand til konstruktioner
  • Vurdere en designbrand til konstruktioner
  • Analysere svækkelsen af en brandpåvirket konstruktion
  • Dimensionere en konstruktion af træ, stål og beton for en fuldt udviklet brand
  • Dimensionere en konstruktion af træ, stål og beton for en standardiseret brand
  • Vurdere hvordan samlinger påvirkes af en given brand
  • Evaluere resultater af brandforsøg med konstruktioner
  • Vurdere muligheder for reparation af en brandskadet konstruktion

Kursusindhold

Tekniske forudsætninger
Funktionsbaseret design af konstruktioner
Brandbelastninger, design brand og parametrisk brandforløb
Materialeegenskaber ved høje temperaturer for træ, stål og beton
Brandbestandige materialer
Bæreevne ved brand af bjælker, søjler, dæk
Forankring ved brand og eksplosiv afskalning
Eksempler på hensigtsmæssige udformninger og udførelser

Anbefalede forudsætninger

11351/41963/11352/41964/11353/41965/11347/41962, Almen byggeteknisk viden om trækonstruktioner
Videregående viden om stål- og betonkonstruktioner

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveregning

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi

Kursus ID 41933
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding