Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Konstruktionsbrandteknik

Overordnede kursusmål

At deltagerne opbygger viden og færdigheder til at udforme og beregne bærende konstruktioner påvirket af høje temperaturer i form af fuldt udviklede brande og standard brande.

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare hvordan udtrykket af en post-flashover brandtemperatur kan udledes af termisk ligevægt og hvilke parametre brandkurven afhænger af.
  • Angive forskellige designbrande baseret på denne model og forklare de vigtigste forskelle mellem standard/nominelle brandkurver og parametriske brande.
  • Beregne brandegenskaberne (brændstofbelastning, termisk inerti og åbningsfaktor) for et givet rum og udlede den tilsvarende parametriske brandkurve.
  • Forudse hvordan variationen af disse parametre påvirker brandens sværhedsgrad og varighed og desuden opvarmningstemperaturen og brandmodstanden for de strukturelle elementer.
  • Forklare hvorfor og beregne hvor meget den mekaniske designbelastning reduceres ved brand, og hvordan de mekaniske belastninger påvirker den kritiske temperatur og brandmodstandsdygtigheden af brandudsatte konstruktionselementer.
  • Beregne reduktionen af de mekaniske egenskaber af stål, beton og træ ved høje temperaturer.
  • Udføre design eller verifikation af uisolerede og isolerede stålelementer, der udsættes for en parametrisk eller standardbrand.
  • Udføre eftervisning af træelementer udsat for parametrisk eller standardbrand.
  • Udføre eftervisning af betonelementer, der udsættes for en parametrisk eller standardbrand under og efter branden.
  • Udpege mulige svagheder i den strukturelle brandrespons af en bygning og angive strukturelle og ikke-strukturelle foranstaltninger for at forbedre dens brandmodstandsdygtighed.

Kursusindhold

Varmeoverførsel og design brande til post-flashover brandforhold.
Parametriske brande og nominelle brandkurver.
Rumbrandegenskaber og brandbelastninger.

Præskriptivt og funktionsbaseret strukturelt branddesign.
Beregning af virkende belastninger i branddesigntilstand.
Opvarmning og nedbrydning af materialeegenskaber af stål, træ og beton
Bæreevne af stål, træ, betonelementer i brand.

Brandbeskyttelse og design af isolering af stålbjælker og søjler.
Strukturel eftervisning af træbjælker og søjler.
Strukturel eftervisning af beton bjælker, gulvplade og excentrisk belastede søjler.

Yderligere emner: omtaler om stål-træ forbindelser, betonvægge, spalling, forankring af armeringsstænger

Anbefalede forudsætninger

41203/41236/41953/41956/41957/41963/41964/41965, For at kunne følge med i kurset er det altafgørende at have grundkendskab til strukturel mekanik (statik, ligevægts- og kompatibilitetsligninger, elasticitet, ydre og indre kræfter, spændinger, tøjninger, forskydninger).

Det anbefales også stærkt at kende det grundlæggende i design af stål- og betonelementer.

Almen byggeteknisk viden om trækonstruktioner og videregående viden om stål- og betonkonstruktioner er nyttig, men ikke påkrævet.

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveregning

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41933
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding