Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Industriel formgivning af metaller

Overordnede kursusmål

At sætte de studerende i stand til at analysere komplicerede metalbearbejdningsprocesser inden for massiv- og pladeformgivning ved teoretiske/numeriske metoder.
At anvende disse analyser til: 1) at bestemme forhold i metallets indre både under og efter processen, 2) at fastlægge gunstige proces- og værktøjsparametre og materialer og 3) at konstruere og dimensionere værktøjer til bearbejdningsprocesserne.

See course description in English

Læringsmål

  • analytisk beskrive isotrope og anisotrope materialers karakteristikker
  • anvende snitelement- og grænselastmetoden på plane og rotationssymmetriske metalformgivningsprocesser
  • vælge egnede værktøjsmaterialer til metalformgivning
  • beregne tøjninger, tøjningshastigheder og spændinger under formgivningen
  • beregne resulterende egenskaber som flydespænding og hårdhedsfordeling af metalformgivne emner
  • beregne grænser for formgivning som funktion af materiale- og procesparametre
  • konstruere og dimensionere værktøjer til metalformgivning
  • foreslå egnede procesforløb til fremstilling af specifikke komponenter
  • optimere processer inkl. flertrins operationer

Kursusindhold

1) Massivformgivning: Teoretiske/numeriske analysemetoder, stang- og trådtrækning (procesplanlægning og optimering), kold, halvvarm og varm flydepresning og sænksmedning (emne- og værktøjsmaterialer, overfladebelægninger, procesanalyse, værktøjsdimensionering) 2) Pladeformgivning: Modellering og testning af anisotropi,teoretisk instabilitet, testning af formbarhed, procesanalyse af dybtrækning og strækformgivning. 3) Pressetyper og valg af presser til forskellige formgivningsprocesser.

Anbefalede forudsætninger

41704/41784/41713/41714/41781/41787/41788/41502/41534

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning samt laboratoriedemonstrationer og øvelser.

Fakultet

Bemærkninger

Ingen

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41730
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding