Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Eksperimentel fluid mekanik

Overordnede kursusmål

At give en introduktion til måleteknikker til bestemmelse af hastighed, flow, tryk, temperatur mm. for væsker og luftarter under både stationære og instationære forhold. Kurset behandler grundlæggende måleteori og giver eksempler på, hvordan måling kan tolkes fysisk. Endelig giver kurset praktisk erfaring i laboratoriearbejde.

See course description in English

Læringsmål

  • beskrive almindelige fluidmekaniske målemetoder og måleudstyr til tryk, temperatur, flow og lokale hastigheder
  • identificere relevante målemetoder for et strømningsproblem
  • planlægge og udføre et forsøg i laboratoriet
  • identificere signalanalytiske problemer og tolke resultater af analysen
  • udføre visualisering af en strømning
  • redegøre for mulige fejlkilder i eksperimenter og estimere en måleusikkerhed
  • behandle måledata statistisk og tolke resultaterne i fluidmekanisk sammenhæng
  • rapportere et forsøg skriftlig efter videnskabelige principper med alle nødvendige informationer for en gentagelse af forsøget.
  • præsentere et forsøg på mundtlig form

Kursusindhold

Transducere og målesystemer til at bestemme tryk, hastighed, flow og temperatur. Flow visualisering. Signalanalyse. Dataopsamling og -behandling. Fejlteori. Med baggrund i teorien udfører de studerende laboratoriearbejde forskellige opstillinger, hvor typiske fluid mekaniske målesystemer som hot-wire anemometre og laser baserede måleteknikker bruges.

Anbefalede forudsætninger

41312/02631, Kendskab til grundlæggende fluid mekanik og erfaring i brug af Python, MATLAB eller lignende programmerings redskab.

Undervisningsform

Forelæsninger og eksperimenter i laboratoriet.

Fakultet

Bemærkninger

En undervisningsdag foregår på Risø campus. Deltagere skal være fysisk tilstede under tildelt tid til udførelse af eksperimenter i laboratoriet.

Pladsbegrænsning

Minimum 4, Maksimum: 36.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Wind
Kursus ID 41822
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 35
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding