Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Effekttransmitterende maskinelementer – design og optimering

Overordnede kursusmål

At give de studerende:
– et overblik over maskinelementer til effekttransmission
– et overblik over de metoder der anvendes til analyse og design af effekttransmitterende maskinelementer.
– en grundlæggende forståelse af effekttransmitterende maskinelementers funktionsprincipperne.
– et overblik over, analyse- og dimensioneringsmetoder for effekttransmitterende maskinelementer, samt udvælgelse af egnede maskinelementer.

See course description in English

Læringsmål

  • Redegøre for egenskaber og karakteristika af en række vigtige maskinelementer anvendt ved effekttransmission.
  • Redegøre effekttransmitterende komponenters belastning og øvrige driftsforhold.
  • Anvende kinematik og kinetik til beskrivelse af kontakstyret effekttransmssion.
  • Forklare årsager og konsekvenser af effekttab
  • Dimensionere maskinelementer ud fra styrke og levetid (udmattelse/slid).
  • Angive krav til funktionsflader for komponenterne.
  • Dimensionere gear ud fra standarder og ved anvendelse af software.
  • Diskutere gyldighedsområdet af de forskellige analysemetoder til dimensionering af maskinelementer, herunder DS-, DIN-, EN- og ISO-standarder.
  • Benytte differentialegeometri for forståelse af kontaktstyrede bevægelser i effekttransmitterende maskinelementer.
  • Genkende de vigtigste typer blandt moderne el-motorer og angive deres væsentlige egenskaber.

Kursusindhold

Transmissionssystemer og transmissionselementer.

Analyse og beregning af koblinger, bremser, remtræk, tandhjul samt plane mekanismer.

Systematisering af effekttransmitterende maskinelementer ud fra forskellige kriterier, herunder funktionsprincip, standardelementer, pris, effekttab, levetid og krav fra omgivende maskinkonstruktion.

Anvendelse af optimeringsmetoder ved udvikling af nye maskinelementer.

Anbefalede forudsætninger

41511, Maskinelementer – Grundlæggende

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveregning.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41512
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding