Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Computerbaseret mekanismedynamik

Overordnede kursusmål

At give de studerende:
– en systematisk fremgangsmåde til opstilling og løsning af de til et såvel plant som rumligt flerlegemesystem knyttede kinematiske bevægelses- og bindingsligninger.
– en introduktion til generelle computerbaserede formulering af flerlegemesystemers kinematik og kinetik(dynamik).
– færdigheder i opstilling og løsning af sammenhørende bevægelsesligninger og kinematiske bindinger for generelle mekaniske flerlegemesystemer.
– den teoretiske baggrund for ligningerne.
– en introduktion til inkludering af fleksible legemer i forbindelse med simulering af flerlegemesystemer.

See course description in English

Læringsmål

  • Behandle en vilkårlig problemstilling indenfor stivlegemedynamik.
  • Identificere forskellige bevægepar og beskrive deres fordele og ulemper.
  • Beskrive de gængse bindingstyper matematisk.
  • Opstille kinematiske ligninger for et stivlegemesystem i såvel 2D som 3D.
  • Simulere kinematisk bestemt bevægelse (position, hastighed, acceleration).
  • Opstille de beskrivende ligninger for et kinetisk bestemt system i såvel 2D som 3D.
  • Simulere en mekanisme drevet af kræfter (ydrekræfter, reaktionskræfter, inertikræfter).
  • Redegøre for de forskellige metoder til at beskrive generel rotation i 3D.
  • Forklare problemstilllinger i forbindelse med introduktion af fleksible legemer.
  • Udvikle software til simulering af mekanismer.

Kursusindhold

Vektor og matrix notation. Grundlæggende kinematik. Numeriske og computerbaserede metoder til løsning af kinematik. Generel rotation. 3D kinematik. Grundlæggende kinetik. 3D kinetik. Numeriske og computerbaserede metoder til løsning af kinetik styret bevægelse. Kinematik og kinetik modellering. Fleksible legemer. Software udvikling.

Anbefalede forudsætninger

10022/62675/41501/41533/41564/62643/62694, Programmeringserfaring f.eks. 02633

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning samt computerøvelser.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41515
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding