Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Bygningsintegrerede solcellesystemer

Overordnede kursusmål

Kurset vil tilvejebringe bygningsingeniører med viden om bygningsintegrerede PV (fotovoltaisk) systemer (BIPV) så disse kan anvendes i bygningsdesign. Samtidig vil kurset tilvejebringe byggeteknisk viden til solenergiingeniører, således at der tilvejebringes en forståelse af de byggetekniske krav, der stilles til BIPV. Kursusdeltagerne vil etablere en viden om arkitektoniske og æstetiske krav og stifte bekendtskab med teknologier, der kan balancere krav til energieffektivitet og æstetik. Deltagerne vil også blive præsenteret for installations- og sikkerhedsprincipper, der skal anvendes ved installation af solceller, og yderligere blive i stand til at estimere den energi, en BIPV installation forventes at generere samt hvordan denne energi indvirker på bygningens energiramme.

See course description in English

Læringsmål

 • Redegøre for den fotovoltaiske energikonvertering
 • Beskrive til forskellige PV teknologier
 • Redegøre for nettilslutning af solceller
 • Redegøre for omgivelsernes indflydelse på energiproduktionen
 • Konstruere et byggeri med solceller
 • Redegøre for de æstetiske krav for BIPV
 • Estimere energiproduktionen fra en BIPV installation
 • Beregne hvordan den genererede energi ændrer bygningens energiramme
 • Redegøre for bygningens strukturelle krav i forbindelse med BIPV
 • Vurdere indvirkning på bygningens klimaskærm i forbindelse med BIPV
 • Redegøre for BIPV’s indflydelse på LCA (Livscyklusvurdering) af bygningen

Kursusindhold

Kurset vil forklare basale principper for solcelle energikonvertering og installation af PV-systemer. Efterfølgende vil byggematerialer og æstetiske krav blive forklaret og teknologier til at opnå god æstetik, vil blive præsenteret. Principper for at estimere den producerede energi, og hvordan denne påvirker bygningens energiramme, vil blive forelagt.
Kravene til bygningskonstruktionen som en konsekvens af BIPV vil blive forklaret. Påvirkningen på klimaskærmen og fugtbarriereegenskaber for byggematerialer vil blive forklare. BIPV’s bidrag til livscyklus vurdering af bygningen gennemgåes.

Anbefalede forudsætninger

01005/10018, Viden om basal fysik og matematik

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaver og gruppearbejde

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Electro
Kursus ID 41461
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding