Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Bygningsintegrerede solcellesystemer

Overordnede kursusmål

Kurset vil tilvejebringe bygningsingeniører med viden om bygningsintegrerede PV og PVT-systemer (BIPV) så disse kan anvendes i bygningsdesign. Samtidig vil kurset tilvejebringe byggeteknisk viden til solenergiingeniører, således at der tilvejebringes en forståelse af de byggetekniske krav, der stilles til BIPV. Kursusdeltagerne vil etablere en viden om arkitektoniske og æstetiske krav og stifte bekendtskab med teknologier, der kan balancere krav til energieffektivitet og æstetik. Deltagerne vil også blive præsenteret for installations- og sikkerhedsprincipper, der skal anvendes ved installation af solceller, og yderligere blive i stand til at estimere den energi, en BIPV installation forventes at generere samt hvordan denne energi indvirker på bygningens energiramme.

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare den fotovoltaiske energikonvertering
  • Have kendskab til forskellige PV og PVT-teknologier
  • Have kendskab til nettilslutning af solceller
  • Forklare omgivelsernes indflydelse på energiproduktionen
  • Være i stand til at anvende solceller i byggeriet
  • Have kendskab til æstetiske krav for BIPV
  • Være i stand til at estimere energiproduktionen fra en BIPV installation
  • Have kendskab til, hvordan den genererede energi ændrer bygningens energiramme
  • Have kendskab til bygningens strukturelle krav i forbindelse med BIPV
  • Have kendskab til indvirkning på bygningens klimaskærm i forbindelse med BIPV

Kursusindhold

Kurset vil forklare basale principper for solcelle energikonvertering og installation af PV-systemer, sammen med PVT-paneler og systemer. Detaljer gives i andre kurser – fx Solcellesystemer. Efterfølgende vil byggematerialer og æstetiske krav blive forklaret og teknologier til at opnå god æstetik, vil blive præsenteret. Principper for at estimere den producerede energi, og hvordan denne påvirker bygningens energiramme, vil blive forelagt.
Kravene til bygningskonstruktionen som en konsekvens af BIPV vil blive forklaret. Påvirkningen på klimaskærmen og fugtbarriereegenskaber for byggematerialer vil blive forklare. Eksempler vil blive vist undervejs og gæsteforelæsere vil dele ud af deres erfaring.

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaver og gruppearbejde

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi

Electro
Kursus ID 41461
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding