Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Brandsikkerhed i bygninger

Overordnede kursusmål

At give deltagerne kendskab til projektering af bygningers brandsikkerhed efter gældende lovgivning. Såvel menneskers sikkerhed som værdisikring betragtes.

See course description in English

Læringsmål

 • Redegøre for gældende brandteknisk lovgivning
 • Skelne projekter hvor byggeloven er gældende fra projekter hvor beredskabsloven er gældende
 • Foretage valg af anvendelseskategori og brandklasse for et byggeprojekt
 • Forklare metoder for aktiv og passiv brandsikring
 • Være i stand til at vurdere og vælge rigtige brandprøvningsmetoder for bygningsmaterialer
 • Gøre rede for principper for detektion og slukning af brand
 • Give en brandteknisk vurdering af brandsikkerheden i en bygning baseret på en sammenligning af RSET og ASET
 • Redegøre for de forskellige acceptkriterier for brand
 • Udføre en evakueringsberegning
 • Udføre en tidsforløbsanalyse af et brandscenarie der er anset som relevant
 • Udføre en simpel risikoanalyse

Kursusindhold

– Brandskadernes omfang – tab og årsager
– Brandlovgivningen
– Funtionsbaserede brandkrav
– Brandteknisk prøvning og klassifikation
– Basal branddynamik
– Bygningsmaterialernes brandtekniske egenskaber
– Aktiv og passiv brandsikring
– Evakueringsanalyse
– Brandteknisk analyse og planlægning af byggeprojekter
– Brandrisikovurdering
– Bæredygtig brandsikkerhedsdesign
– Brandmodellering

Anbefalede forudsætninger

Den studerende skal have ingeniørmæssig kundskab om bygninger og bygningselementer, og være i stand til at udføre udregninger som kræver matematikkundskaber på universitetsniveau.

Undervisningsform

Forelesninger og opgaver

Fakultet

Bemærkninger

Lærebog: Fire-safety Engineering and performance-based Codes
(polyteknisk forlag, ISBN: 978-87-502-0992-8)

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41931
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding