Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Branddynamik

Overordnede kursusmål

At bringe den studerende i stand til at udføre branddynamiske analyser for bygningsbrande.

See course description in English

Læringsmål

 • Redegøre for de forudsætninger, der ligger til grund for områdets modeller
 • Redegøre for områdets terminologi
 • Udføre simple beregninger af centrale branddynamiske parametre som brandeffekt, temperatur, tryk, termisk stråling, røggaslag og toksikologi
 • Foretage vurderinger af fundne resultater (validitet, størrelse, enheder)
 • Analysere et initialbrandrum og fastslå inputparametre til håndregnemodeller
 • Redegøre for princippet i en 2-zonemodel
 • Fortolke og vurdere testdata fra brandforsøg
 • Planlægge en branddynamisk analyse ved såvel håndregnemetoder som zonemodeller
 • Give en kvalitativ beskrivelse af en bygningsbrand ud fra såvel et tryk- som temperaturrelateret fokus
 • Beregne forhold af vigtighed for antændelse, flammespredning samt varmeudveksling under brand
 • Redegøre for det overordnede teoretiske grundlag som henholdsvis en 2-zonemodel og en CFD-model hviler på

Kursusindhold

1. Brandbelastning
2. Brandeffekt
3. Flammer og røgfaner
4. Ventilation og trykforhold i brandrum
5. Gastemperaturer i brandrum
6. Varmeudveksling og antændelse
7. Røgfyldning
8. Brandmodeller

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppeøvelser, laboratorieøvelser

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41932
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage fre 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding