Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Bæredygtig fjernvarme

Overordnede kursusmål

Målet med kurset er at sætte den studerende i stand til
– at forstå fjernvarmens rolle i den danske energiforsyningsstruktur og de basale koncepter af fjernvarmesystemer,
– at give deltagerne kendskab til den nyeste fjernvarmeteknologiske udvikling
– at kunne udføre detaljerede analyser af ydeevnen af fjernvarmenet og varmeanlæg i husene.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive fjerenvarmesystemer og deres hovedkomponenter i form af varmeproducerende anlæg, distributionsnettet og fjernvarmeunits i bygningerne.
  • Designe lavtemperaturvarmeanlæg til eksisterende bygninger
  • Identificere forskellige strategier for tilpasning af de nuværende fjernvarmesystemer til fremtidens lavtemperaturdrift
  • Designe og dimensionere fjernvarmenet og udføre analyser af deres hydrauliske og termiske egenskaber
  • Vurdere de dynamiske termiske egenskaber af fjernvarmerør og fjernvarmeunits
  • Udføre termisk-økonomiske analyser af fjernvarmesystemer
  • Bidrage til videreudviklingen af lavtemperaturfjernvarmesystemer
  • Vurdere og designe fjernvarmesystemer med fleksibilitet på både produktions- og forbrugssiden
  • Sammenligne forskellige produktionsmuligheder i form af spildvarme og vedvarende energi til lavtemperaturfjernvarmeanlæg
  • Udarbejde rapporter om design af lavtemperaturvarmeanlæg og lavtemperaturfjernvarmeanlæg

Kursusindhold

Kurset omhandler både de basale koncepter for fjernvarmesystemkomponenter og deres ydeevne såvel som den nyeste viden om lavtemperaturfjernvarmeanlæg til nye og energirenoverede lavenergibygninger. Kurset omhandler følgende emner:
– Fjernvarmesystemers nuværende og fremtidige rolle
– Hovedkomponenter i fjernvarmesystemer fra varmeproduktion over fordelingsnet til brugerinstallationer
– Lavtemperaturfjernvarme generelt
– Fjernvarmerørs varmetabsmæssige egenskaber
– Dynamisk simulering af fjernvarmenettets hydrauliske og termiske egenskaber
– Termiske egenskaber af opvarmningssystemer i bygninger forsynet med fjernvarme
– Boliger forsynet med lavtemperarurfjernvarme
– Den nuværende status vedrørende lavtemperaturfjernvarme i Danmark og internationalt

Anbefalede forudsætninger

11127/41466/11115/41462

Undervisningsform

Forelæsninger og løsning af opgaver

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41468
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding