Enkeltfag 10 ECTS

Teknologihistorie

Overordnede kursusmål

Den studerende får forståelse for samspillet mellem teknologi og mennesker, viden, kultur, økonomi og politik fra oldtiden og til i dag. Gennem arbejdet med historien udvikles den historiske bevidsthed, den kritiske forståelse af kildematerialer samt grundlæggende viden om tilgange til teknologihistorie. Desuden udvikles færdigheder i formidling og argumentation.

See course description in English

Læringsmål

  • Vurdere forholdet mellem en historisk tidsalder og teknologien i den periode
  • Eksemplificere elementer af de komplekse vekselvirknkninger mellem teknologi, kultur, økonomi, viden og samfund gennem tiden
  • Anvende historiske metoder og identificere hvilken teknologihistorisk skole en metode tilhører
  • Hurtigt overskue store infomationsmængder og identificere de centrale argumenter i bøger og artikler om teknologihistorie
  • Identificere stærke og svage punkter i argumenter i præsentation af historie
  • Formulere sammenhængen mellem information og fortolkning i historiefagligt materiale
  • Anvende kilder, kildekritik og akademiske referenceteknikker
  • Præsentere ovenstående i skriftlig og mundtlig fremstilling, struktureret og med gode argumenter
  • Analyser en historisk problemstilling
  • Udvælge et teknisk relevant historisk emne til analyse i et essay. Identificere vigtige spørgsmål til besvarelse. Udvælge og kritisk sammenligne kilder relateret til emnet. Præsentere analysen og konklusionen koncist.

Kursusindhold

Du får en oversigt over teknologihistorien fra oldtiden til i dag gennem forelæsninger, artikler, film, historiske artefakter, studenterøvelser og -præsentationer samt ekskursioner til udstillinger og historiske steder.
Dette suppleres med dybere analyse af forskellige temaer som være forholdet mellem teknologi og naturvidenskab, hverdagens teknologi, krig og teknologi, medicin og kroppen, bæredygtighed, viden samt industri. Emnekredsen spænder vidt fra kraftkilder over arbejde og industri, ressourcernes betydning for teknologien, teknologi- og vidensoverførsel, systemdannelse og tekniske innovationsprocesser.

Anbefalede forudsætninger

Min. to års studier eller 42610/42611 Ingeniørfagets Videnskabsteori eller ækvivalent kursus.

Undervisningsform

Forelæsninger, præsentationer, projektarbejde og ekskursioner.

Fakultet

Bemærkninger

Dette kursus kræver evnen til at arbejde med komplicerede argumenter, læse lange tekster og at præsentere dette på en avanceret måde mundtligt og skriftligt. Det anbefales kun til studerende (1) der er gode til engelsk eller (2) der er gode til dansk og som samtidigt kan læse og forstå skriftlig eller mundtligt præsenteret engelsk.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 15.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Fysik

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 10610
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 8-17
Pris

15.000,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding