Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Nanosystemteknologi

Overordnede kursusmål

I kurset vil du lære, hvordan du bruger din basisviden i fysik til at analysere og designe nanosystemer, samt at vurdere hvordan de skal anvendes i praksis. Du lærer, hvordan de anderledes fysiske egenskaber af nanostrukturer kan udnyttes til at lave bedre teknologiske løsninger.

See course description in English

Læringsmål

  • Analysere ledningsevnen af et nanomateriale på grundlag af THz spektroskopiske data
  • Beregne mekaniske, overflade og elektroniske egenskaber for kulstof nanomaterialer og vurdere deres betydning for specifikke anvendelser
  • Beskrive dannelsen og anvendelser af ferroelektriske og ferroelastiske domæne strukturer
  • Analysere hvorledes en biofølsom felteffekttransistor, Bio-FET, kan bruges i biogisk analyse og evaluere de afgørende parametre
  • Analysere DNA molekylers opførsel i nanokanaler
  • Beskrive optotermisk aktuering i nanofluide systemer
  • Beskrive strukturerede materialers optiske egenskaber
  • Analysere egenskaberne af overflade plasmoner
  • Analysere nano og biosystemer baseret på data fra insitu transmissions elektron mikroskopi

Kursusindhold

I dette kursus lærer du om nanosystemer; hvordan de virker og hvordan de kan anvendes i praksis.

Et “nanosystem” er en system hvis funktion afhænger af, at en eller flere af dets komponenter har dimensioner mellem 1 og 100 nanometer. For at kunne designe og skabe et nanosystem, vil du komme til at arbejde med de fysiske egenskaber af nanostrukturer såvel som deres funktion når de er integreret i et system.

Kurset er tæt knyttet til nuværende og mulige fremtidige anvendelser af nanoteknologi inden for temaerne
(1) kulstofbaserede nanomaterialer, (2) biologiske nanosystemer, (3) nanooptiske systemer og (4) nanofluide systemer, (5) elektron mikroskopi af nanosystemer og biologiske materialer med ekstrem opløsning, samt (6) ferroelektriske og -elastiske systemer. Nanotoksikologi og nanosikkerhed vil også blive berørt.

Undervisningen er en dynamisk og interaktiv vekslen mellem forelæsninger, diskussioner, småprojekter og opgaveregninger, hvor du bliver udfordret på mange forskellige fronter.

Gennem 6 hjemmeregningsopgaver arbejder du dybere med materialet, og bliver fortrolig med de komplekse problemstillinger og deres betydning of udvalgte nanosystemer.

Anbefalede forudsætninger

10033/10036/10317/22600/10102/34020, eller ækvivalente kurser

Undervisningsform

Forelæsninger samt opgaver der arbejdes med i løbet af undervisningen og hjemme.

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 10, Maksimum: 40.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Fysik

Sted

DTU Lyngby Campus

Sundhedsteknologi
Bioengineering
Electro
Nanolab
Kursus ID 10321
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 13-17, tors 8-12
Pris

15.000,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding