Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Magnetisme og magnetiske materialer

Overordnede kursusmål

Kurset sigter mod at give den studerende et bredt kendskab til magnetisme og magnetiske materialer samt relaterede eksperimentelle teknikker.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive hvorfor materialer har magnetiske momenter
  • Forklare hvorfor og hvordan magnetiske momenter i materialer vekselvirker
  • Beregne det magnetiske respons for et materiale i et ydre magnetfelt
  • Beskrive og visualisere de forskellige typer af magnetiske ordnede strukturer (ferro-, ferri- og antiferromagneter)
  • Beregne den magnetiske faseovergangstemperatur med middelfeltsmodellen
  • Udlede et udtryk for magnetiske excitationer (spinbølger)
  • Redegøre for dannelse af magnetiske domæner samt egenskaber af enkelt-domæne partikler
  • Redegøre for magnetiske egenskaber af nanopartikler og tyndfilm
  • Beskrive principperne i en række magnetiske måleteknikker: magnetometry magnetic imaging, nuclear magnetic resonance (NMR), neutron scattering

Kursusindhold

Magnetiske momenter i faste stoffer, magnetisk vekselvirkning, magnetisk ordning, ferromagnetisme, ferrimagnetisme og antiferromagnetisme, magnetiske modelsystemer, magnetiske domæner, spinbølger, magnetiske nanostrukturer, magnetiske materialer, NMR, magnetiseringsmålinger, neutronspredning, domæne mikroskopi

Anbefalede forudsætninger

10036/10102/10303, eller ækvivalente kurser.

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning og laboratorieøvelse.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Fysik

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 10314
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage ons 13-17
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding