Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Varmetransmission

Overordnede kursusmål

At give en teoretisk og praktisk baggrund til at formulere og løse problemer inden for varmetransmission. Endvidere vurdere forskellige løsningsmodeller i ingeniørmæssig sammenhæng.

See course description in English

Læringsmål

  • Forstå og forklare hvordan de fysiske love er indbygget i varmeledning, konvektion og stråling.
  • Demonstrere hvordan praktiske ingeniør problemer løses indenfor varmetransmission.
  • Opstille energibalancer til at bestemme randbetingelser for systemer med kombinerede varmetransmission mht. varmeledning, konvektion og stråling for både analytiske og numeriske problemer.
  • Bestemme temperatur profiler i simple konstruktioner i rektangulære-, cylinder- og sfæriske koordinatsystemer opsætning af rand- og begyndelses betingelser.
  • Forstå, forklare og beregne de forskellige typer af konvektion herunder, naturlig, tvungen, kogning og kondensering.
  • Beregne varmetransmission for naturlig og tvungen konvektion for plane flader og flow omkring rør og kugler.
  • Forstå, forklare og beregne på varmevekslere ved brug af LMTD- og NTU-metoden.
  • Beregne varmetransmission for stråling mellem diffuse, grå og opakke flader ved brug af Matrix-metoden og løsning med EES.
  • Have kendskab til masse transport og Fick’s lov og analogi til varmetransmission.

Kursusindhold

Introduktion til basis varmetransmission. Varmelednings ligning, Rand- og begyndelses betingelser. Stationær og transient varmeledning, herunder anvendelse af Bessel- og Fejlfunktioner. Numeriske metoder med finite difference. Fin equation. Grundlaget for konvektion. Intern og ekstern tvungen konvektion. Naturlig konvektion. Kogning og kondensering. Varmevekslere, herunder LMTD- og NTU metoden. Stråling, vinkelforhold, absorption, emission, sorte, grå og diffuse flader, Matrix-metoden samt stråling og absorption i gasser. Introduktion til massetransport, diffusion og Fick’s lov.

Case studies og eksempler fra industrien, kraftværker, køling af elektronisk udstyr, opvarmning og køling i bygninger samt køling og frysning af fødevarer.

Anbefalede forudsætninger

62603/62657, Termodynamik and Fluid mekanik.

Undervisningsform

De studerende følger lektioner og øvelser. Der er demonstration af eksperimenter og computer simuleringer i MATLAB og COMSOL.

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Mekanisk teknologi
Valgfag

Dette er et relevant og bredt tilvalgskursus, der anvendes både inden for energiteknik, konstruktion og design.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62629
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding