Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Trafik og veje i byområder

Overordnede kursusmål

Kursets mål er at give den studerende en grundlæggende forståelse for og anvendelse af bæredygtig trafikplanlægning samt trafik- og vejtekniske begreber og teknikker til beskrivelse og projektering af vejtrafikanlæg i byområder

See course description in English

Læringsmål

  • Planlægge og udføre registrering af vejtrafik
  • Vurdere trafikafvikling
  • Vurdere trafikkens miljømæssige konsekvenser
  • Analysere og planlægge trafiknet for cyklister i byområder
  • Analysere og planlægge trafiknet for biler i byområder
  • Analysere og vurdere trafikkonsekvenser af byudvikling og infrastrukturprojekter
  • Dimensionere trafikanlæg på et trafikteknisk grundlag
  • Planlægge og designe signalregulering for vejtrafik

Kursusindhold

I dette kursus vurderes hvordan man kan udforme vejanlæg i byområder ud fra forskellige trafikanters behov og adfærd samt under hensyntagen til miljøet.
Trafikplanlægning for
– cyklister
– biler (vejklasser, vejtyper, fremkommelighed, tilgængelighed, trafiksikkerhed, utryghed, barrierer)
Trafik-, sikkerheds-, og miljømæssige konsekvenser af aktiviteter relateret til støjplanlægning, støjforanstaltninger
Trafikteknisk dimensionering:
– Trafikstrømme, tællinger og analyser, forsinkelse og kølængder, kapacitetsvurdering af vejkryds
Signalregulering:
– Funktion og sikkerhed, geometri, bestykning, signalprogrammer, tidsstyring, samordning, trafikstyring.

Anbefalede forudsætninger

62328/62199

Undervisningsform

Forelæsning, øvelser, gennemgående projektopgaver, feltekskursion og -øvelser.

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Produktion, transport og planlægning
Arktisk Byggeri og Infrastruktur: 4. semester
Byggeri og Infrastruktur: 3. semester; kurset er en obligatorisk del af fagpakkerne Konstruktion og Infrastruktur
Mobilitet, transport og logistik: 2. semester

Digitale værktøjer: N2kR-TC, DanKap, MicroStation

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62265
Kursustype Diplomingeniør
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding