Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Vejprojektering og trafiksikkerhed

Overordnede kursusmål

Dette kursus giver grundlæggende kendskab og færdigheder i at arbejde med vejprojektering og trafiksikkerhed. Kursets mål er at sætte de studerende i stand til at planlægge og projektere sikre vej- og trafikanlæg med udgangspunkt i kommunal fysisk planlægning og trafikforhold.

De studerende skal:
– erhverve sig grundlæggende kendskab til moderne kommunal infrastruktur for trafik
– erhverve sig grundlæggende færdigheder i projektering af vej- og trafikanlæg
– opnå færdigheder i at udarbejde projekter til forbedring af eksisterende infrastruktur
– og tilegne sig redskaber til konstruktivt at indgå i samarbejde i en projektgruppe

See course description in English

Læringsmål

  • Projektere vejanlæg i byområder
  • Identificere og lokalisere trafikale problemer
  • Udarbejde og konsekvensvurdere løsningsforslag til trafikale problemer
  • Analysere og forstå ulykkesdata
  • Udarbejde og vurdere forslag til trafiksikkerhedforanstaltninger
  • Udarbejde tidsplan og økonomisk overslag for projektering og udførelse
  • Beskrive og analysere en projektorganisation for et infrastrukturprojekt
  • Kommunikere, argumentere og dokumentere opgavens løsning skriftligt og mundtligt
  • Redegøre for gruppesamarbejde og -udvikling, samt reflektere over anvendelse af personlige og mellemmenneskelige kompetencer

Kursusindhold

Kurset er organiseret med udgangspunkt i FRI’s og Danske Arkitektvirksomheders ydelsesbeskrivelser for Anlæg og Planlægning

– Trafikplanlægning og fysisk planlægning
– Trafiksikkerhed
– Trafikteknik
– Vejprojektering

Undervisningsform

Projektorganiseret undervisning om en case med teorioplæg, opgaveløsning, gruppearbejde, praktiske øvelser og fremlæggelser.

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Produktion, transport og planlægning
Mobilitet, transport og logistik: 1. semester

Kurset omfatter praktiske øvelser, hvor der er mødepligt.

Digitale værktøjer: MicroStation

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62199
Kursustype Diplomingeniør
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding