Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Svingningslære

Overordnede kursusmål

At give de studerende et teoretisk og praktisk grundlag i at løse svingningsproblemer inden for konstruktioner og maskiner ved brug af analytiske og numeriske metoder samt give forudsætninger for at studere avanceret dynamik og svingningslære.

See course description in English

Læringsmål

 • Identificere masse, stivhed, energitab og eksterne kræfter i standardiserede mekaniske systemer.
 • Anvende Newton’s anden lov, frit legeme diagram og energimetoden til at udlede bevægelsesligninger for mekaniske systemer med et endeligt og uendelig antal af frihedsgrader.
 • Bestemme den naturlige egenfrekvens for mekaniske systemer med et endeligt og uendelig antal af frihedsgrader.
 • Anvende analytiske og numeriske metoder til at løse bevægelsesligninger for mekaniske systemer.
 • Forstå og forklare egenfunktioner, egenvektorer og egenværdier.
 • Identificere resonansproblemer for både dæmpede og udæmpede svingende mekaniske systemer.
 • Forklare begrænsninger i de anvendte modeller og metoder og forudsige mulige konsekvenser ved at bruge simple antagelser især lineariseringer og begrænsninger i antallet af frihedsgrader.
 • Anvende approksimative metoder til at bestemme egenfrekvenser.
 • Skrive tekniske rapporter med korrekt beskrivelse af teoretiske og eksperimentale procedurer, på en klar måde ved at bruge tekniske termer med fysiske fortolkninger og vurderinger af resultater.
 • Anvende computer software DAMA and MATLAB til at løse svingningsproblemer.
 • Give de studerende en baggrund i avanceret studie af dynamik og svingningslære.
 • Læse litteratur om mekaniske svingninger.

Kursusindhold

Bevægelsesligninger med begyndelses betingelser.

Svingninger af lineære systemer med en og to frihedsgrad, herunder frie og tvungne svingninger for translatorisk og rotation med og uden dæmpning.

Isolatorer.

Penduler og masse inertimomenter.

Svingninger af kontinuerte systemer: Bevægelsesligninger for strenge, stave and bjælker. Randbetingelser og begyndelses betingelser. Fourier rækker, ortogonalitet, egenfunktioner, egenvektorer og egenværdier. Roterende aksler og Dunkerley’s formel. Rayleigh’s metode og Rayleigh-Ritz metode.

Finite Element Metode: Masse- and Stivheds matricer og bevægelsesligninger for stave og bjælker formuleret på matrix form.

Introduktion til ulineære svingninger.

Software “DAMA” bruges som animations-værktøj til at forøge de studerendes forståelse af bevægelserne for svingende mekaniske systemer.

Anbefalede forudsætninger

62675/62694

Undervisningsform

Undervisningen er både projektorienteret og problembaseret. Der er både lektioner og opgaveregning. Det obligatoriske projekt er baseret på eksperimenter med en Frequency Analyzer samt simulationer i MATLAB og COMSOL.

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Mekanisk teknologi
Valgfag

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62643
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding