Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Dynamik

Overordnede kursusmål

At give den studerende forståelse for grundlæggende fænomener vedrørende stivlegemedynamik og svingninger af mekaniske systemer.

See course description in English

Læringsmål

 • Tegne fritlegeme og kinetisk diagram for plan bevægelse af stive legemer.
 • Beherske vektorbeskrivelsen af plan bevægelse af stive legemer i inertialsystemer.
 • Opstille massemidtpunktssætningen og impulsmomentsætningen for stive legemers bevægelse og bestemme den lineære acceleration og vinkel-accelerationen.
 • Bestemme massemidtpunktet og masseinertimomentet for simple legemer.
 • Benytte princippet om bevarelse af linear momentum (bevægelsesmængden) til at løse simple en-dimensionale stødproblemer.
 • Benytte princippet om bevarelse af linear momentum (bevægelsesmængden) for stive legemer og partikelsystemer.
 • Benytte princippet om bevarelse af angular momentum (bevægelsesmængdemoment) for stive legemer og partikelsystemer.
 • Bestemme egenfrekvensen og dæmpningsforholdet for systemer med en frihedsgrad.
 • Beregne responset af dæmpede og udæmpede systemer med en frihedsgrad påvirket af en harmonisk last.
 • Beregne arbejde og effekt af ydre kræfter og momenter.
 • Benytte arbejdssætningen for plan bevægelse af stive legemer.
 • Benytte energimetoden til at opstille bevægelsesligninger for partikler og stive legemer.

Kursusindhold

En-dimensionale stød. Vektorbeskrivelse af stive legemers bevægelse. Kinetisk energi, linear momentum (bevægelsesmængde) og angular momentum (bevægelsesmængdemoment) for stive legemer og partikelsystemer. Massemidtpunktsætningen og impulsmomentsætningen. Arbejde og effekt. Arbejdsætningen. Bevarelsessætninger for linear momentum, angular momentum og energi. Svingninger af systemer med een frihedsgrad; udæmpede og dæmpede frie svingninger; tvungne svingninger, frekvensrespons og resonans, energimetoder.

Anbefalede forudsætninger

62675/01901, 62675 Mekanik / 01901 BasisMat.
Statik og partikeldynamik.
Indledende kursus i matematik.

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning.

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Mekanisk teknologi
Maskinteknik: 3. semester

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62694
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding