Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Plastteknologi

Overordnede kursusmål

Kurset skal give et materialeteknisk grundlag for at vælge, forarbejde og anvende plastmaterialer, herunder kendskab til de vigtigste processer til forarbejdning af plast, procesmuligheder, beregninger af de vigtigste procesdele og metodeplanlægning og vil bl.a. indeholde plast og gummis indre opbygning og anvendelsestekniske egenskaber, fiberforstærket plast, systematisk materialevalg, forarbejdnings egenskaber af (termo)plast, sprøjtestøbning, ekstrudering, blæsestøbning, termoformning og svejsning og emne- og formkonstruktion i sprøjtestøbning.

See course description in English

Læringsmål

 • Beskrive plast proces udstyr og dets funktioner.
 • Foretage beregninger af tryk og kraft forhold i plast procesudstyr.
 • Beskrive de fysiske og kemiske egenskaber af plast og gummi.
 • Foretage beregninger af udbøjninger i plast og gummi.
 • Foretage beregninger af plasts molekylevægt.
 • Foreslå design af plast emne og støbeform.
 • Vælge plastmateriale fra funktionelle krav til produkt.
 • Forklare miljøbelastningen af plast og gummi.
 • Brug af materialedatabase for materiale valg, samt proces og design support.
 • Foretage kvantitativ økonomisk beregning på plast produkters produktion.
 • Foretage simple beregninger af temperatur forhold i plast og procesudstyret.

Kursusindhold

Plast og gummi’s indre opbygning og anvendelsestekniske egenskaber. Fiberforstærket plast. Systematisk Materialevalg.
Plastteknologi: Forarbejdnings egenskaber af (termo)plast. Sprøjtestøbning. Ekstrudering, blæsestøbning, termoformning og svejsning. Emne- og formkonstruktion i Sprøjtestøbning.
Procesteknik med fokus på processens indflydelse på produktfejl og design.

Anbefalede forudsætninger

41681/41533/62603/41787/41788, Produktionsteknologi teori (41787) eller (41788).
Materialelære (41681).
Dimensionering og styrke 1 (41533).
Termodynamik med projekt (62603).

Undervisningsform

Klasseundervisning og projektarbejde i smågrupper (2-4 studerende).

Bemærkninger

Faggruppe: Mekanisk teknologi
Maskinteknik: 4. semester

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62616
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding