Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Netværksforsvar og angrebshåndtering

Overordnede kursusmål

På kurset gennemgås principperne i defence / attacks med udgangspunkt i forskellige NIST (National Institute of Standards and Technology) anvisninger. Derudover har kurset en gennemgang af lovgivning samt implementering af vision/mission med relation til kurset Cyber defence og ledelsesansvar
På kurset ses der på trusler og sårbarheder, malware og anbefalede kryptografiske løsninger med reference til kurset Valg af kryptografiske løsninger
Kurset behandler ligeledes sikkerhedsmæssige retningslinier for data under transport, opbevaring og processering. Der introduceres til Intrusion Preventing Systems (IPS) samt metasploit, ligesom der arbejdes med Intrusion Detection Systems (IDS) og opsætning af firewalls. Endeligt introduceres der til principperne omkring genopretning af data samt sikkerhedsaudit og evaluering.

See course description in English

Læringsmål

  • Kende lovgivningen på sikkerhedsområdet
  • Kende, forstå og forklare trusler mod et system
  • Kende, forstå, forklare og anvende anti-malware
  • Kende, forstå og forklare de mest benyttede kryptografiske algoritmer
  • Kende, forstå og anvende IDS
  • Identificere sikkerhedsrisici i et system
  • Kende, forstå og anvende IPS
  • Arbejde med en firewall i drift
  • Foreslå metoder til genopretning af data og foretage sikkerhedsaudit

Kursusindhold

• IDS
• IPS
• Metasploit
• Firewalls

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: AI, matematik og software
Valgfag: IT-elektronik

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62427
Kursustype Diplomingeniør
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding