Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Grundlæggende Operations Management

Overordnede kursusmål

At give en basal forståelse og evner indenfor ingeniørers logistiske planlægnings- og opfølgningsopgaver.

See course description in English

Læringsmål

  • Udvælge, opstille og beregne produktionsplaner herunder MRP, MPS, kapacitet, PAC
  • Beregne indkøbs- og produktionsseriestørrelser, genbestillingspunkter og sikkerhedslager
  • Udvælge distributionssystem ud fra omkostninger, salg og servicelevel
  • Opstille en projektplan med tidsestimater og indbyrdes opgaveafhængighed
  • Anvende kvantitative forecast metoder
  • Redegøre for hovedprincipperne i Indkøb
  • Redegøre for hovedprincipperne i Kvalitetsstyring
  • Redegøre for hovedprincipperne i LEAN
  • Anvende APICS terminologien
  • Anvende regnearksmodel til at integrere produktionsplanlægning, forecasting og lagerstyring

Kursusindhold

• Overordnet produktionsplanlægning
• Master Production Scheduling
• Material Requirements Planning
• Production Activity Control
• Opfølgning på produktionsplaner
• Forecasting
• Introduktion til indkøb
• Tidsplanlægningsværktøjer (Gantt diagrammer og tidsestimering)
• Kapacitetsberegninger
• Lagerstyring og Serviceniveau
• Fysisk distribution og lageroptimering
• Kort introduktion til JIT, Kanban og andre Lean metoder
• Kort introduktion til kvalitetsstyring

Undervisningsform

Forelæsning, opgaveregning, diskussion og case-arbejde.

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Produktion, transport og planlægning
Eksport og Teknologi: 3. semester
Mobilitet, transport og logistik: 1. semester
Produktion: 1. semester

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62079
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding