Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Godstransport og logistik

Overordnede kursusmål

At give den studerende et overblik over de vigtigste problemstillinger, aktører og øvrige elementer inden for godstransport og -logistik, samt at give indsigt i, hvad industriens spillere og beslutningstagere arbejder med. Dette inkluderer problemer og udfordringer for individuelle interessenter, såsom transportkøbere og transportoperatører. Godstransportsektorens problemstillinger behandles på regionalt, nationalt såvel som internationalt niveau. Alle større transportformer vil blive dækket.

See course description in English

Læringsmål

  • Gengive den vigtigste terminologi og nøglekoncepter, der benyttes inden for godstransport og logistik
  • Beskrive forskellige gods- og transportlogistiksystemer ud fra økonomi og samfundsperspektiver
  • Beskrive infrastrukturelementer der indgår i et godstransport- og logistiksystem
  • Beskrive de vigtigste transportformer
  • Forklare, hvordan man kan balancere hensynet til bæredygtighed med ønsket om høj økonomisk performance i et logistiksystem til godstransport
  • Adressere policy-relaterede udfordringer i den private sektor, inden for EU og øvrige geografier
  • Kende til informationsteknologiens og digitaliseringens rolle i godstransport og transportlogistik
  • Beskriv de vigtigste problemstilling der mødes inden for planlægning og styring af godstransportterminaler
  • Designe en infratrukturterminal til godstransport
  • Præsentere godstransport og infrastruktur problemstillinger – både mundtligt og skriftligt

Kursusindhold

Kurset omhandler godstransportens rolle i forsyningenskæden. Problemindstillinger, der opleves i strategiske, taktiske og operationelle sammenhænge inden for godstransport. Kurset dækker de vigtigste transportformer, godstyper og terminaler. Inkluderes er også væsentlige transportkorridorer.

Anbefalede forudsætninger

62133, Grundlæggende viden om forsyningskæder, lagerstyring og logistik anbefales

Undervisningsform

Forelæsninger og projektopgave i grupper. Kurset inkluderer selvstændigt projektarbejde med egen indsamling af litteratur og selvstænding opgaveløsning.

Bemærkninger

Faggruppe: Produktion, transport og planlægning
Mobilitet, transport og logistik: 4. semester

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62640
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding