Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Erhvervsøkonomi

Overordnede kursusmål

De studerende skal kunne analysere virksomhedens konkrete beslutningssituationer ved hjælp af økonomisk teori med henblik på at kunne anbefale et eller flere løsningsforslag. De skal i den forbindelse kunne udvælge og anvende ideelle modeller samt vurdere deres forudsætninger og anvendelighed.

See course description in English

Læringsmål

 • Definere og benytte korrekt fagterminologi
 • Beskrive principper og anvendelsesmuligheder for en række centrale strategiske analyser: SWOT, PEST, Porters Five Forces, Porters værdikæde, Porters generiske strategier og Boston-modellen.
 • Anvende omkostnings- og afsætningsteori til bl.a. at fastlægge optimal pris og afsætning for et produkt
 • Forklare hvorledes virksomhedernes registreringssystemer fungerer, herunder bogføring, regnskabsafslutning og periodisering
 • Forklare årsregnskabet og dets bestanddele
 • Anvende og beregne relevante nøgletal i forbindelse med analyse af en virksomheds årsregnskab
 • Forklare hvorledes budgettering kan anvendes som et vigtig ledelses-/styringsværktøj til opfyldelse af virksomhedens mål
 • Opstille budgetter (resultat-, balance- og likviditetsbudgetter)
 • Opstille investeringskalkuler og analysere et investeringsprojekts rentabilitet ved anvendelse af kapitalværdimetoden, den interne rentefods metode.
 • Beskrive mulige finansieringsformer for mindre virksomheder og iværksættere og beregne effektive renter for forskellige lånetyper.
 • Inddrage forhold vedrørende bæredygtighed, ESG, klima- og miljøregnskaber og SDGérne i forbindelse med økonomiske beslutninger

Kursusindhold

• Strategiske analyser (PESTEL, Porters 5 Forces, Porters værdikæde, Porters generiske
strategier, Boston modellen, PLC, SWOT)
• Omkostningsteori
• Optimering af pris og afsætning under forskellige konkurrenceformer.
• Årsregnskabet og dets bestanddele
• Regnskabsanalyse
• Budgettet som ledelses- og styringsværktøj
• Budgettering
• Investering
• Finansiering

Undervisningsform

Klasseundervisning, diskussion, øvelser/cases og hjemmeopgaver

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Forretningsudvikling
Proces og Innovation: 3. semester
Mobilitet, Transport og Logistik: 1. semester

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62000
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding