Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Erhvervsøkonomi 2

Overordnede kursusmål

Den studerende skal opnå en overordnet forretningsforståelse. Give indsigt i og udvise evne til at analysere virksomhedens økonomiske styring herunder at kunne opstille budgetter og foretage en risikoanalyse på disse. At kunne opstille og vurdere en business case ved anvendelse af blandt andet investerings- og finansieringsteori. Forstå og integrere globale økonomiske perspektiver i beslutningerne. Have kendskab til aspekter vedrørende Environmental, Social and Governance (ESG) i relation til forretningsadfærd.

See course description in English

Læringsmål

 • definere og benytte korrekt fagterminologi
 • skelne mellem og redegøre for formål og anvendelse af modeller og begreber i forbindelse med økonomiske beslutninger i en virksomhed
 • anvende fagets værktøjer til at beskrive og analysere en konkret problemstilling med henblik på at kunne anbefale et eller flere løsningsforslag
 • Inddrage forhold vedrørende Environmental, Social andf Governance (ESG)i investeringer
 • beskrive principper og anvendelsesmuligheder for en række centrale strategiske analyser: PEST, Porters Five Forces, Porters Værdikæde, Boston-modellen, PLC, SWOT
 • Forstå og anvende de tre styringsobjekter: aktivitets-, kapacitets- og likviditetsstyring i forbindelse med økonomistyring på de tre styringsniveauer: strategisk, taktisk og operativt niveau
 • anvende budgettering som et vigtigt ledelses-/styringsværktøj til opfyldelse af virksomhedens mål
 • forstå, anvende og opstille et budget herunder resultat-, balance- og likviditetsbudgetter
 • opstille cash flow for et investeringsprojekt i en konkret business case ved anvendelse af økonomiske modeller og begreber
 • vurdere investeringsprojekters fordelagtighed på baggrund af forskellige metoder som kapitalværdi, intern rente samt tilbagebetalingstid, risikoanalyse, scenarier samt real optioner
 • Redegør for anvendelsen af investeringsmetoder under forskellige forudsætninger, herunder levetid
 • beskrive og diskutere fordele og ulemper ved forskellige finansieringsalternativer og beregne den effektive rente for et givet finansieringsforslag

Kursusindhold

Forretningsforståelse
Strategiske analyser (PEST, Porters Five Forces, Porters Værdilæde, Boston modellen, PLC, SWOT)
Økonomistyring
Budgettering (resultat-, balance- og likviditet)
Excel
Hvad er en Business case?
Opstilling af cash flow i et investeringsprojekt
Vurdering af en investerings fordelagtighed
Risikoanalyse
Finansieringsformer
Egenkapital og fremmedkapital
Kriterier for valg af finansieringsform, herunder omkostninger, fleksibilitet og likviditet
Inddrage forhold vedrørende Environmental, Social and Governance (ESG) i investeringer

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Klasseundervisning, diskussioner, øvelser/cases

Fakultet

Bemærkninger

OBS: Kurset udbydes ikke F23
Faggruppe: Forretningsudvikling
Eksport og Teknologi: 3. semester
Eksport og Teknologi: 2. semester (Optag F2022 og senere)

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Kursus ID 62174
Kursustype Diplomingeniør
Pris

7.500,00 kr.

For tilmelding find kontaktperson nedenfor.

Tilmelding