Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Erhvervsøkonomi 2

Overordnede kursusmål

Den studerende skal opnå en overordnet forståelse af investering, finansiering, budgettering og bæredygtig forretning. Gennem kurset skal den studerende opnå viden og kunne anvende værktøjer til at forstå, opbygge og analysere business cases. Den studerende skal kunne fortolke og integrere globale økonomiske perspektiver i beslutningerne, og have kendskab til aspekter vedrørende bæredygtighed og Environmental, Social and Governance (ESG) i relation til forretningsdrift.

See course description in English

Læringsmål

 • definere og benytte korrekt fagterminologi
 • skelne mellem og redegøre for formål og anvendelse af modeller og begreber i forbindelse med økonomiske beslutninger i en virksomhed
 • anvende fagets værktøjer til at beskrive, analysere og vurdere en konkret problemstilling med henblik på at kunne anbefale et eller flere løsningsforslag
 • inddrage forhold vedrørende bæredygtighed og Environmental, Social and Governance (ESG), og kunne reflektere over samfundsmæssig indvirkning af investeringer og business cases
 • beskrive principper og anvendelsesmuligheder for en række centrale strategiske analyser: PEST, Porters Five Forces, Porters Værdikæde, Boston-modellen, PLC, SWOT
 • forstå og anvende de tre styringsobjekter: aktivitets-, kapacitets- og likviditetsstyring i forbindelse med økonomistyring på de tre styringsniveauer: strategisk, taktisk og operativt niveau
 • anvende budgettering som et vigtigt ledelses-/styringsværktøj til opfyldelse af virksomhedens mål
 • forstå, anvende og opstille et budget herunder resultat-, balance- og likviditetsbudgetter
 • opstille cash flow for et investeringsprojekt i konkrete business cases ved anvendelse af økonomiske teorier, modeller og argumentation for eksempelvis diskonteringsrente
 • vurdere investeringsprojekters fordelagtighed på baggrund af forskellige metoder som kapitalværdi, intern rente samt tilbagebetalingstid, risikoanalyse, scenarier og realoptioner
 • Redegør for anvendelsen af investeringsmetoder under forskellige forudsætninger, herunder levetid
 • beskrive og diskutere fordele og ulemper ved forskellige finansieringsalternativer og beregne den effektive rente for et givet finansieringsforslag

Kursusindhold

Forretningsforståelse
Strategiske analyser (PEST, Porters Five Forces, Porters Værdilæde, Boston modellen, PLC, SWOT)
Økonomistyring
Budgettering (resultat-, balance- og likviditet)
Hvad er en Business case?
Opstilling af cash flow i et investeringsprojekt
Vurdering af en investerings fordelagtighed
Optimal levetid, skat og inflation
Risikoanalyse
Internationale aspekter ved investeringer
Scenarieanalyse og realoptioner
Egenkapital og fremmedkapital
Kriterier for valg af finansiering, herunder omkostninger, fleksibilitet, likviditet og finansiel risiko
Inddrage forhold vedrørende bæredygtighed og Environmental, Social and Governance (ESG) i investeringer

Anbefalede forudsætninger

62223

Undervisningsform

Klasseundervisning, diskussioner, øvelser/cases

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Forretningsudvikling
Eksport og Teknologi: 3. semester
Produktion: 2. semester
KemiTeknik og International Business: 4. semester

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62174
Kursustype Diplomingeniør
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding