Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Erhvervsøkonomi 1

Overordnede kursusmål

De studerende skal kunne analysere virksomhedens konkrete beslutningssituationer ved hjælp af økonomisk teori med henblik på at kunne anbefale et eller flere løsningsforslag. De skal i den forbindelse kunne udvælge og anvende relevante modeller samt vurdere deres forudsætninger og anvendelighed.

See course description in English

Læringsmål

 • Definere og benytte korrekt fagterminologi
 • Anvende fagets værktøjer til at beskrive og analysere en konkret problemstilling med henblik på at kunne anbefale et eller flere løsningsforslag og forholde sig kritisk til de data der ligger til grund for en konkret problemstilling og konklussioner.
 • Anvende og redegøre for produktionsteori
 • Anvende og redegøre for omkostningsteori
 • Anvende og redegøre for afsætningsteori
 • Beskrive og analysere forskellige markedsformer
 • Beregne optimal pris og mængde under forskellige markedsformer
 • Forklare og anvende Lineær Programmering til bestemmelse af optimalt produktmix
 • Forklare og illustrere årsregnskabets resultatopgørelse og balance
 • Anvende og beregne relevante nøgletal i forbindelse og analysere en virksomheds årsregnskab.
 • Inddrage forhold vedrørende bæredygtighed, ESG, klima- og miljøregnskaber og SDGérne i forbindelse med økonomiske beslutninger

Kursusindhold

Årsregnskabet og dets bestanddele (resultatopgørelse og balance)
Regnskabsanalyse
Bæredygtighed og ESG rapportering
Produktionsteori
Omkostningsteori, herunder lønsomhedskalkuler
Afsætningsteori
Markedsformer
Pris- og mængdeoptimering
Lineær Programmering

Undervisningsform

Klasseundervisning, diskussion, øvelser/cases

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Forretningsudvikling
Eksport og Teknologi: 2. semester
Produktion: 1. semester
KemiTeknik og International Business: 2. semester
Fiskeriteknologi: 4. semester

Kurset afsluttes med en individuel mundtlig eksamen

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62223
Kursustype Diplomingeniør
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding