Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Erhvervsøkonomi 1

Overordnede kursusmål

De studerende skal kunne analysere virksomhedens konkrete beslutningssituationer ved hjælp af økonomisk teori med henblik på at kunne anbefale et eller flere løsningsforslag. De skal i den forbindelse kunne udvælge og anvende relevante modeller samt vurdere deres forudsætninger og anvendelighed.

See course description in English

Læringsmål

  • Definere og benytte korrekt fagterminologi
  • Skelne mellem og redegøre for formål og anvendelse af modeller og begreber i forbindelse med økonomiske beslutninger i en virksomhed
  • Anvende fagets værktøjer til at beskrive og analysere en konkret problemstilling med henblik på at kunne anbefale et eller flere løsningsforslag
  • Forstå, anvende og beregne indenfor omkostningsteori, efterspørgselsteori og pristeori
  • Forstå, illustrere samt forklare indholdet i henholdsvis en resultatopgørelse og balance
  • Forstå, anvende og beregne relevante nøgletal i forbindelse med en analyse af en virksomheds årsregnskab
  • forholde sig kritisk til de data der ligger til grund for en konkret problemstilling og konklusionerne
  • forklare hvorledes virksomhedernes registreringssystemer fungerer, herunder bøgføring, regnskabsafslutning og periodisering
  • Inddrage forhold vedrørende Environmental, Social and Governance (ESG) i forbindelse med økonomiske beslutninger
  • Faglig formidling på engelsk

Kursusindhold

have kendskab til virksomhedens registreringssystemer (bogføring)
resultatopgørelse og balance
omkostningsteori herunder lønsomhedskalkuler
konkurrenceformer
prisoptimering
regnskabsanalyse

Undervisningsform

Klasseundervisning, diskussion, øvelser/cases

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Forretningsudvikling
Eksport og Teknologi: 3. semester (Optag F22 og senere)
KemiTeknik og International Business: 2. semester
Fiskeriteknologi: 4. semester

Kurset afsluttes med en individuel mundtlig eksamen

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Kursus ID 62223
Kursustype Diplomingeniør
Pris

7.500,00 kr.

For tilmelding find kontaktperson nedenfor.

Tilmelding