Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Engelsk i en global kontekst og akademisk skrivning på engelsk

Overordnede kursusmål

At udvide og nuancere den studerendes kommunikationsevne, mundtligt og skriftligt
At understøtte projektskrivning på engelsk
At give den studerende viden om engelsk som globalt lingua franca
At give den studerende viden om globale geopolitiske forhold

See course description in English

Læringsmål

  • redegøre for geopolitiske forhold, med særlig vægt på Kina, Indien, Afrika, Mellemøsten og Rusland
  • diskutere brugen af engelsk som globalt lingua franca
  • beskrive og anvende mindst én engelsk referenceaccent
  • beskrive og afhjælpe typiske udtaleproblemer på engelsk for dansksprogede
  • redegøre for og diskutere forskelle mellem mundtlige og skriftlige korrekthedsnormer
  • strukturere professionelle tekstgenrer i overensstemmelse med konventionerne for teknisk og merkantil engelsk
  • strukturere mundtlige oplæg på en formålstjenlig måde
  • give peer feedback på mundtlige oplæg
  • reflektere over bæredygtighed i global sammenhæng

Kursusindhold

Engelsk som globalt lingua franca
Basal fonetik
Globale geopolitiske forhold

Anbefalede forudsætninger

Bestået Engelsk 1 – Den engelsksprogede verden og akademisk skrivning 1

Undervisningsform

Klasseundervisning, gruppearbejde, diskussioner, mundtlige fremlæggelser samt et antal obligatoriske opgaver

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Ingeniørdidaktik og -pædagogik
Eksport og Teknologi: 2. semester (Optag F22 og senere)

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62225
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding