Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Den engelsksprogede verden og akademisk skrivning på engelsk

Overordnede kursusmål

At forbedre og underbygge skriftlige og mundtlige færdigheder i engelsk
At understøtte den projektorienterede tværfaglighed og introducere engelsk som projektsprog
At introducere udvalgte socio-politiske, historiske og kulturelle forhold i den engelsksprogede verden, dvs. USA, Canada, UK, Irland, Australien New Zealand og Sydafrika

See course description in English

Læringsmål

  • redegøre for udvalgte historiske, sociale, kulturelle og geografiske forhold i den engelsksprogede verden
  • redegøre for og diskutere aktuelle politiske forhold i USA og UK
  • analysere basale grammatiske strukturer på engelsk
  • beskrive og afhjælpe typiske engelske grammatikproblemer for dansksprogede
  • anvende engelsk grammatik i overensstemmelse med gældende standarder
  • strukturere akademiske tekstgenrer i overensstemmelse med konventionerne for teknisk og merkantil engelsk
  • demonstrere korrekt kildedokumentation i overensstemmelse med APA’s retningslinjer
  • give peer feedback på skriftlige opgaver
  • beherske relevant faglig terminologi på engelsk, med særlig vægt på bæredygtighed

Kursusindhold

Introduktion til den engelsksprogede verden
Introduktion til engelsk som projektsprog
Udvalgte grammatiske områder
Udvalgte emner inden for politik, kultur og samfundsforhold med særlig vægt på USA og UK

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Klasseundervisning med gruppearbejde og elevoplæg
Tværfagligt projektarbejde
Sproglige øvelser, et antal mindre skriftlige øvelser
Kurset afvikles med 4 timer om ugen

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Ingeniørdidaktik og -pædagogik
Eksport og teknologi: 1. semester

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62224
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding