Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Digitale systemer, design af

Overordnede kursusmål

Kursets mål er, at sætte den studerende i stand til at:

• Analysere en problemstilling med henblik på en digital realisation
• Vælge beskrivelsesværktøjer, der sikrer at såvel rekvirent (kunde) som designer ved, hvad der skal realiseres (grundspecifikation)
• Kunne anvende forskellige teknologier ved design af digitale systemer (mikroprocessorer og FPGA).

See course description in English

Læringsmål

 • anvende forskellige repræsentationer af binære tal
 • bestemme og demonstrere brugen af basale binære mikrooperationer
 • konstruere basale elementer i en mikroprocessorarkitektur (tilstandsmaskine, registrer, ALU, …)
 • analysere og forklare signaltilgang og styringssignaler i et mikroprocessorsystem
 • beskrive og begrunde microprocessoren, dens datavej- og styringsenhed med diverse diagrammer
 • beskrive opbygning af en instruktion, typer af instruktioner og brugen af registre i forbindelse med adressering og data manipulation
 • anvende VHDL og struktureret programmering i VHDL
 • bruge syntese/implementering og simuleringsværktøj for at designe digitale systemer
 • implementere i hardware og idriftsætte en simpel soft-mikroprocessor på en FPGA
 • designe og realisere et simpelt mikrokode/assembler program i en mikroprocessor
 • kunne evaluere hinandens kursusarbejder gennem peer-review
 • skrive en teknisk rapport, inklusive kildehenvisninger og citationer.

Kursusindhold

Hardware beskrivelsessprog (VHDL) til:

• Specifikation
• Simulering
• Syntese
• Test
• Alternativer til VHDL: Verilog og schematic capture
• VHDL sammen med Verilog og schematic capture
• Anvendelse af Cores og konfigurerbare byggeblokke
• Principper for tidstro programmering
• Orientering om de forskellige realiseringsmuligheder ved design af større digitale kredsløb
• Standard logik kontra/sammen med microprocessorer
• Diskussion af klokstrategier og signalsynkronisering
• Synkron kontra asynkron design i programmerbare IC
• Programmering, testfilosofi og indbygning af testbarhed
• Planlægning og realisering af et større design ved brug af VHDL og programmerbare IC (FPGA)
• Gruppearbejde, rapportering, fremlæggelse og kritik.

Anbefalede forudsætninger

30080/30081, Digital elektronik, VHDL, FPGA.

Undervisningsform

Forelæsninger, e-læring og projektarbejde.

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: AI, matematik og software
Elektroteknologi: 4. semester

Kurset er tilrettelagt med en teoridel og en projektdel. Teoridelen afholdes som e-læring, oversigtsforelæsninger og øvelser. Projektdelen udfylder resten af kursustiden.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62711
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage fre 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding